- Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 - 2021.

- Kế hoạch thực hiện Luận văn và Tiểu luận tốt nghiệp hệ chính quy học tại Cần Thơ và Hòa An, Học kỳ 1, năm học 2021-2022

 

1. Hướng dẫn cách trình bày Luận văn và Tiểu luận tốt nghiệp 

 (áp dụng cho đào tạo hệ Chính quy, Vừa làm vừa học và Từ xa)

2. Hướng dẫn cách trình bày Luận văn Thạc sỹ

 

- Thông báo về việc nộp Luận văn tốt nghiệp đại học hệ chính quy (xem thông báo)
1. Mẫu thông tin Luận văn; 2 Mẫu chấp thuận của hội đồng

Thông báo mới

Số lượt truy cập

532712

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn