- Chi bộ cơ sở Khoa Luật thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ được thành lập vào ngày 06.6.2005 trên cơ sở tách từ Chi bộ cơ sở Phòng Giáo vụ.
 
- Chi bộ cơ sở Khoa Luật vào thời điểm thành lập có 8 đảng viên (6 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị), và Bí thư lâm thời Chi bộ được chỉ định là đồng chí Diệp Thành Nguyên.
 
- Đại hội Đảng viên Chi bộ Khoa Luật lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã được tổ chức tại Hội trường 2 Khu Hiệu bộ. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2010- 2015 gồm 05 đồng chí như sau:
  1.  Đ/c Phan Trung Hiền, Bí thư Chi Bộ
  2.  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Bí thư Chi Bộ
  3.  Đ/c Diệp Thành Nguyên, Chi ủy viên
  4. Đ/c Lâm Thị Thu Thảo, Chi ủy viên
  5. Đ/c Võ Duy Nam, Chi ủy viên.
- Đại hội Đảng viên Đảng bộ Khoa Luật lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được tổ chức tại Hội trường Khu nhà điều hành. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 07 đồng chí có tên dưới đây:
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA LUẬT 
 
( nhiệm kỳ 2015-2020)
 
STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
HỌC VỊ CHỨC VỤ
 1
Phạm Văn Beo
1974
Tiến sĩ
Ủy viên
 2
Lê Thị Nguyệt Châu 
1972
Giảng viên chính. Tiến sĩ
Ủy viên
3
Phan Trung Hiền 
1975
Phó Giáo sư. Tiến sĩ
Bí thư
4
Đỗ Xuân Hòa
1975
Cử nhân
 Ủy viên
5
Nguyễn Thị Thanh Xuân
1977
Thạc sĩ
Phó Bí thư
6 Đinh Thanh Phương 1982
Thạc sĩ
Ủy viên
7 Nguyễn Phan Khôi 1983
Thạc sĩ
Ủy viên

 

Thông báo

Số lượt truy cập

269975

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569