BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Trung Hiền

Bí Thư Đảng ủy

2

 Đinh Thanh Phương

Phó Bí Thư Đảng ủy

3

Lê Thị Nguyệt Châu

Đảng ủy Viên

4

Tăng Thanh Phương

Đảng ủy Viên

5

Bùi Thị Mỹ Hương

Đảng ủy Viên

6

Châu Hoàng Thân

Đảng ủy Viên

7

Đỗ Xuân Hòa

Đảng ủy Viên

CHI ỦY CÁC CHI BỘ - NHIỆM KỲ 2022 - 2024

Chi bộ Luật Thương mại

1

 Dương Văn Học

Bí thư Chi bộ

2

 Đoàn Nguyễn Minh Thuận

Phó Bí thư Chi bộ

3

 Lê Huỳnh Phương Chinh

Chi ủy viên

Chi bộ Luật Tư pháp

1

 Nguyễn Phan Khôi

Bí thư Chi bộ

2

 Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phó Bí thư Chi bộ

Chi bộ Luật Hành chính

1

 Châu Hoàng Thân

Bí thư Chi bộ

2

 Huỳnh Thị Sinh Hiền

Phó Bí thư Chi bộ

3

 

Chi ủy viên

 Chi bộ Văn phòng

1

Lâm Thị Thu Thảo

Bí thư Chi bộ

Chi bộ sinh viên 

1

 Trần Hồng Ca

Bí thư Chi bộ

2

 

Phó Bí thư Chi bộ

3

 

Chi ủy viên

4

 

Chi ủy viên

5

 

Chi ủy viên

 
     
     
     
     
     

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUA CÁC NHIỆM KỲ

Số lượt truy cập

1376140

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn