BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ - NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phan Trung Hiền

Bí Thư Đảng ủy

2

 

Phó Bí Thư Đảng ủy

3

Lê Thị Nguyệt Châu

Đảng ủy Viên

4

Tăng Thanh Phương

Đảng ủy Viên

5

Bùi Thị Mỹ Hương

Đảng ủy Viên

6

Đinh Thanh Phương

Đảng ủy Viên

7

Đỗ Xuân Hòa

Đảng ủy Viên

CHI ỦY CÁC CHI BỘ - NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Chi bộ Luật Thương mại

1

 Bùi Thị Mỹ Hương

Bí thư Chi bộ

2

 Đoàn Nguyễn Minh Thuận

Phó Bí thư Chi bộ

3

 Lê Huỳnh Phương Chinh

Chi ủy viên

Chi bộ Luật Tư pháp

1

 Tăng Thanh Phương

Bí thư Chi bộ

2

 Trần Hồng Ca

Phó Bí thư Chi bộ

Chi bộ Luật Hành chính

1

 Đinh Thanh Phương

Bí thư Chi bộ

2

 Huỳnh Thị Sinh Hiền

Phó Bí thư Chi bộ

3

Châu Hoàng Thân

Chi ủy viên

 Chi bộ Văn phòng

1

Đỗ Xuân Hòa

Bí thư Chi bộ

Chi bộ sinh viên 1

1

 Võ Nguyễn Nam Trung

Bí thư Chi bộ

2

 Nguyễn Hồng Thiên Thanh

Phó Bí thư Chi bộ

3

 Phạm Thị Huỳnh Giao

Chi ủy viên

4

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Chi ủy viên

5

Nguyễn Thị Tuyết Kha

Chi ủy viên

Chi bộ sinh viên 2

1

 Trương Thanh Hùng

Bí thư Chi bộ

2

 Nguyễn Thanh Trương

Phó Bí thư Chi bộ

3

 Nguyễn Sơn Khánh Hưng

Chi ủy viên

4

Phan Diễm Thúy

Chi ủy viên

5 Nguyễn Song Phụng Chi ủy viên

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUA CÁC NHIỆM KỲ

Số lượt truy cập

914438

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn