- Chi bộ cơ sở Khoa Luật thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ được thành lập vào ngày 06.6.2005 trên cơ sở tách từ Chi bộ cơ sở Phòng Giáo vụ.
 
- Chi bộ cơ sở Khoa Luật vào thời điểm thành lập có 8 đảng viên (6 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị), và Bí thư lâm thời Chi bộ được chỉ định là đồng chí Diệp Thành Nguyên.
 
- Đại hội Đảng viên Chi bộ Khoa Luật lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã được tổ chức tại Hội trường 2 Khu Hiệu bộ. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2010- 2015 gồm 05 đồng chí như sau:
  1.  Đ/c Phan Trung Hiền, Bí thư Chi Bộ
  2.  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Bí thư Chi Bộ
  3.  Đ/c Diệp Thành Nguyên, Chi ủy viên
  4. Đ/c Lâm Thị Thu Thảo, Chi ủy viên
  5. Đ/c Võ Duy Nam, Chi ủy viên.
- Đại hội Đảng viên Đảng bộ Khoa Luật lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được tổ chức tại Hội trường Khu nhà điều hành. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 07 đồng chí có tên dưới đây:
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA LUẬT 
 
( nhiệm kỳ 2015-2020)
 
STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC VỊ CHỨC VỤ
 1
Phạm Văn Beo
TS
Ủy viên
 2
Lê Thị Nguyệt Châu 
TS. GVC
Ủy viên
3
Phan Trung Hiền 
PGS. TS. GVCC
Bí thư
4
Đỗ Xuân Hòa
CN
 Ủy viên
5
Nguyễn Thị Thanh Xuân
ThS
Phó Bí thư
6 Đinh Thanh Phương ThS
Ủy viên
7 Nguyễn Phan Khôi ThS
Ủy viên

 

 

- Đại hội Đảng viên Đảng bộ Khoa Luật lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 07 đồng chí có tên dưới đây:

 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA LUẬT 
 
( nhiệm kỳ 2020-2025)

 

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC VỊ CHỨC VỤ
 1
Phan Trung Hiền  PGS. TS. GVCC
Bí thư
2
Nguyễn Thị Thanh Xuân
TS
Phó Bí thư
3
Lê Thị Nguyệt Châu 
TS. GVC
Ủy viên
4 Tăng Thanh Phương ThS
Ủy viên
5 Đinh Thanh Phương ThS. GVC Ủy viên
6 Bùi Thị Mỹ Hương ThS Ủy viên
7
Đỗ Xuân Hòa
CN
 Ủy viên

Thông báo mới

Tài liệu học tập

Số lượt truy cập

382731

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569