I.VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN
     "Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
(Trích: Điều 10 Hiến pháp 2013 - Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam)

II.QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN
1. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động.
2. Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thoả ước lao động tập thể.
3. Tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động.
4. Đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động.
5. Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động.
6. Tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.
7. Kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi quyền,lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động hoặc của người lao động bị xâmphạm.
8. Đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền,lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động bị xâm phạm; đại diện cho người lao động khởi kiện tại Toà án khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động bị xâm phạm và được người lao động uỷ quyền.
9. Đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động và người lao động.
10. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

(Trích: Điều 10 - Luật Công đoàn 2012)
 
 
III. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA LUẬT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

 

STT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NHIỆM VỤ
1 Đỗ Xuân Hoà Nam Chủ tịch
2 Nguyễn Lan Hương Nữ Phó Chủ tịch
3 Đoàn Nguyễn Minh Thuận Nữ Ủy viên BCH

4 Võ Nguyễn Nam Trugng Nam Ủy viên
5 Nguyễn Văn Tròn Nam Ủy viên
 

Thông báo mới

Tài liệu học tập

Số lượt truy cập

382766

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569