BAN CHẤP CÔNG ĐOÀN KHOA

NHIỆM KỲ 2017-2022

1

Đỗ Xuân Hòa

Chủ tịch

2

Đoàn Nguyễn Minh Thuận

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Văn Tròn

Ủy viên

4

Võ Nguyễn nam Trung

Ủy viên

 

 

TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ 2017-2020

BM. Luật Thương mại

1

Đoàn Nguyễn Minh Thuận

Tổ trưởng

2

 

Tổ phó

BM. Luật Tư Pháp

1

Nguyễn Chí Hiếu

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thu Hương

Tổ phó

BM. Luật hành chính

1

Nguyễn Nam Phương

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị hàng Diễm Mi

Tổ phó

Văn phòng Khoa

1

Nguyễn Kim Sơn

Tổ trưởng

Số lượt truy cập

914489

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn