- Trưởng Khoa (bà Lê Thị Nguyệt Châu)

(0292) 3872 021

- Phó Trưởng khoa (ông Phan Trung Hiền)

(0292) 3872 023

- Phó Trưởng khoa (ông Diệp Thành Nguyên)

(0292) 3872 022

- Văn phòng Khoa

(0292) 3832 569

- BM. Luật Hành chính

(0292) 3872 024

- BM. Luật Thương mại

(0292) 3872 026

- BM. Luật Tư pháp

(0292) 3872 025

- Trung tâm Luật So sánh

(0292) 3734 423

- Thư viện

(0292) 3872 027

Thông báo mới

Số lượt truy cập

432168

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn