- Trưởng Khoa (ông Phan Trung Hiền) 

(0292) 3872 023

- Phó Trưởng khoa (ông Diệp Thành Nguyên)

(0292) 3872 022

- Phó Trưởng khoa (ông Cao Nhất Linh)

 

- Thành viên Hội đồng trường (bà Lê Thị Nguyệt Châu)

(0292) 3872 021

- Văn phòng Khoa

(0292) 3832 569

- BM. Luật Hành chính

(0292) 3872 024

- BM. Luật Kinh tế

(0292) 3872 026

- BM. Luật Tư pháp

(0292) 3872 025

- Trung tâm Luật So sánh

(0292) 3734 423

- Thư viện

(0292) 3872 027

Thông báo mới

Số lượt truy cập

1376173

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn