Khoa Luật được thành lập vào tháng hai năm 2000 trên cơ sở phát triển từ Bộ môn Luật được thành lập vào tháng chín năm 1998. Khoa Luật giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cử nhân Luật cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long.  

Khoa đào tạo chuyên môn pháp luật trình độ Đại học, Cao học. Bên cạnh đó, Khoa cũng thực hiện hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức đương nhiệm một số tỉnh.

Khoa có 3 bộ môn và 1 trung tâm

  1. Luật Tư pháp
  2. Luật Hành chính
  3. Luật Thương mại
  4. Trung tâm Luật so sánh

 

Ngành nghề đào tạo

Bậc Đại học

  1. Luật Hành chính
  2. Luật Tư pháp
  3. Luật Thương mại

Bậc Cao học

  1. Luật Kinh tế
Hàng năm Khoa tuyển sinh khoảng 300 sinh viên Luật chính quy tại Trường, khoảng 900 sinh viên hệ vừa làm vừa học tại các đơn vị liên kết và 50 học viên cao học.
Khoa có mối quan hệ hợp tác quốc tế truyền thống với các Trường Đại học của các nước Hà Lan, Pháp, Anh, Campuchia, Nhật Bản, Canada, Mỹ, v.v... 
 

     Ban Chủ Nhiệm Khoa

1. TRƯỞNG KHOA

TS. GVC. Lê Thị Nguyệt Châu
Phụ trách chung, tổ chức, tài chính, hợp tác quốc tế, đào tạo cao học.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. Phan Trung Hiền
Phụ trách đào tạo từ xa, vừa làm vừa học, nghiên cứu khoa học và phong trào đoàn thanh niên
Địa chỉ: Khu II,đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. GVC. Diệp Thành Nguyên
Phụ trách đào tạo chính qui, thiết bị, thư viện.
Địa chỉ: Khu II,đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo mới

Tài liệu học tập

Số lượt truy cập

382774

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569