Khoa Luật được thành lập vào tháng hai năm 2000 trên cơ sở phát triển từ Bộ môn Luật được thành lập vào tháng chín năm 1998. Khoa Luật giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cử nhân Luật cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Khoa cũng thực hiện hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức đương nhiệm một số tỉnh. Trong tương lai gần, Khoa sẽ đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ Thạc sĩ Luật. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được Khoa rất quan tâm.
Khoa Luật gồm có ba Bộ môn trực thuộc:
  • Bộ môn Luật Hành chính
  • Bộ môn Luật Tư pháp
  • Bộ môn Luật Thương mại
Khoa đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cử nhân Luật theo bốn chuyên ngành gồm:
  • Ngành Luật Hành chính
  • Ngành Luật Tư pháp
  • Ngành Luật Thương mại
  • Ngành Luật học
Hàng năm Khoa tuyển khoảng 250 sinh viên đào tạo hệ chính quy học tại Trường Đại học Cần Thơ và khoảng 250 sinh viên đào tạo hệ không chính quy học tại các Trường Cao đẳng Cộng đồng hoặc tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên của các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long .
Khoa có mối quan hệ hợp tác quốc tế truyền thống với các Trường Đại học của các nước Hà Lan, Pháp, Anh, Campuchia, Nhật Bản, Canada, Mỹ, v.v... 
 

     Ban Chủ Nhiệm Khoa

1. TRƯỞNG KHOA

GVC. TS. Lê Thị Nguyệt Châu
Phụ trách chung, tổ chức, tài chính, hợp tác quốc tế, đào tạo cao học.
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. PHÓ TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. Phan Trung Hiền
Phụ trách đào tạo từ xa, vừa làm vừa học, nghiên cứu khoa học và phong trào đoàn thanh niên
Địa chỉ: Khu II,đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. PHÓ TRƯỞNG KHOA

Ths. Diệp Thành Nguyên
Phụ trách đào tạo chính qui, thiết bị, thư viện.
Địa chỉ: Khu II,đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo

Số lượt truy cập

008347

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569