DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP LUẬT

STT

MÃ LỚP

HỌ TÊN GIÁO VIÊN

MSCB

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

LK1563A1

Võ Nguyễn Nam Trung

2290

0944 567 267

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

LK1563A2

Nguyễn Lan Hương

1696

0918 736 747

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

LK1563A3

Châu Hoàng Thân

2405

0942 246 438

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

LK1564A1

Võ Thị Bảo Trâm

2562

0949 776 006

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

LK1564A2

Nguyễn Thị Hoa Cúc

2286

0908 765 578

nthcucThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

LK1565A1

Nguyễn Thu Hương

2392

0986 087 162

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LK1565A2

Nguyễn Chí Hiếu

2088

0902 685 454

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

LK1565A3

Mạc Giáng Châu

1722

0976 888 840

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

LK1663A1

Nguyễn Thị Cẩm Hồng

2591

0907 010 990

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

LK1663A2

Trần Vang Phủ

2490

0939 924 899

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11

LK1663A3

Trần Thụy Quốc Thái

2091

0907 687 760

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

LK1664A1

Kim Oanh Na

1202

0974 567 841

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13

LK1664A2

Đoàn Nguyễn Phú Cường

2287

0944 328 927

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14

LK1665A1

Huỳnh Thị Trúc Giang

2167

0939 212 292

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

LK1665A2

Trương Thanh Hùng

1716

0988 226 373

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

LK1665A3

Nguyễn Văn Tròn

2589

0973 254 860

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

17

LK1763A1

Lâm Thị Bích Trâm

2590

0979897231

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

LK1763A2

Đinh Thanh Phương

1891

0939 127 784

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

LK1764A1

Võ Hoàng Yến

1715

0918 514 454

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

LK1764A2

Võ Hoàng Tâm

2560

0977 460 904

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

LK1765A1

Trần Hồng Ca

2493

0939 824 294

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22

LK1765A2

Cao Thanh Thùy

2750

0988 992 066

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

LK1765L1

Đỗ Xuân Hòa

1404

0909 540 530

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24

LK1863A1

Nguyễn Nam Phương

2289

0913 187 204

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

LK1863A2

Nguyễn Hữu Lạc

1721

0939 345 168

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

LK1864A1

Lê Huỳnh Phương Chinh

1698

0908 147 622

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

LK1864A2

Nguyễn Tống Ngọc Như

2559

0909 190 463

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

LK1865A1

Nguyễn Văn Khuê

2284

0905 076 150

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

LK1865A2

Trần Khắc Qui

2285

0937 867 816

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

LK1865L1

Trần Thị Cẩm Nhung

2652

0908 395 889

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

LK1864L1

Lâm Thị Thu Thảo

1790

0939 377 027

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

LK1863L1

Lâm Thị Thu Thảo

1790

0939 377 027

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

Lớp ngoài tiến độ

Lê Phương Thy

 

2018

 

0939 364 582

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Thông báo

Số lượt truy cập

269999

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569