BIỂU MẪU HỆ CHÍNH QUY

Trang thông tin Luận văn  
Trang bìa Luận văn tốt nghiệp  
Phiếu đăng ký Luận văn tốt nghiệp  
Phiếu chấm điểm Luận văn tốt nghiệp  
Phiếu tổng hợp điểm Luận văn tốt nghiệp  
Chấp thuận của Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp  
Trang bìa Tiểu luận tốt nghiệp  
Phiếu đăng ký Tiểu luận tốt nghiệp  
Phiếu chấm điểm Tiểu luận tốt nghiệp  
Phiếu tổng hợp điểm Tiểu luận tốt nghiệp  
Mẫu Giấy giới thiệu  
Mẫu xác nhận là sinh viên Khoa Luật  
Đơn xin công nhận điểm M  
Đơn xin bảo lưu học phần  
Mẫu coi thi và photo đề thi  
Đơn xin phép vắng thi kết thúc học phần (điểm I)  
 Biên bản điều chỉnh điểm nhập máy tính (Phiếu điều chỉnh điểm I)  

 

 

BIỂU MẪU HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ TỪ XA

Phiếu đăng ký Luận văn tốt nghiệp  
Phiếu đăng ký Luận văn tốt nghiệp Hệ VLVH  
Phiếu đăng ký Tiểu luận tốt nghiệp Hệ Từ xa  
Phiếu ghi điểm Luận văn tốt nghiệp Hệ VLVH  
Phiếu ghi điểm Tiểu luận tốt nghiệp Hệ Từ xa  
Trang bìa Luận văn tốt nghiệp Hệ VLVH  
Trang bìa Tiểu luận tốt nghiệp Hệ Từ xa  
Các biểu mẫu dành cho sinh viên Hệ VLVH  
Các biểu mẫu dành cho sinh viên Hệ Từ xa  

 

BIỂU MẪU SAU ĐẠI HỌC

Thuyết minh chỉnh sử Luận văn Thạc sĩ  
Nhận xét Luận văn Thạc sĩ  
Mẫu-CH8-Giấy đăng ký bảo vệ Luận văn Thạc sĩ  
Mẫu-CH10- Tóm tắt quá trình học tập NCKH  
Phiếu xác nhận thông tin in trên bằng  
Phiếu đề nghị không tiếp tục hướng dẫn học viên cao học  

Thông báo mới

Số lượt truy cập

1376112

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn