BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐOÀN KHOA LUẬT

NHIỆM KỲ 2022-2024

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Số điện thoại

    1 

Lâm Thị Bích Trâm

Bí thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0979897231

    2 

Dương Văn Học

Phó Bí Thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0382086098

    3 

Nguyễn Văn Chí Thanh

Phó Bí Thư

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0398392471

    4 

Nguyễn Minh Khang

Uỷ viên BTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0343122185

    5 

Nguyễn Quốc Huy

Uỷ viên BTV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0939166100

    6 

Lê Quỳnh Phương Thanh

Uỷ viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0913703008

    7 

Nguyễn Huỳnh Anh

Uỷ viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0352693375

    8 

Lê Thanh Duy

Uỷ viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0396831910

    9 

Lê Trường Giang

Uỷ viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0763881090

10 

La Thị Diễm Kiều

Uỷ viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0939009594

11 

Nguyễn Phương Thảo

Uỷ viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0396642254

12 

Tạ Anh Thư

Uỷ viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0915557786

13 

Trần Lê Ngọc Tiên

Uỷ viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0907464271

14 

Trần Hữu Trí

Uỷ viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0949540522

15 

Chiêm Thị Ngọc Trinh

Uỷ viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

0979897231

Số lượt truy cập

914414

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn