STT

Tên hội thảo

Nội dung đăng trong hội thảo

Tên tác giả

Thông tin bài báo được xuất bản trong hội thảo (năm, nhà xuất bản, link…)

Hội thảo trong nước hoặc quốc tế

1

Hội thảo của Đại học Huế tổ chức ngày 15/1/2021

Tham luận “Kiến thức và kỹ năng - sự kết hợp trong việc giảng dạy học phần Luật hôn nhân và gia đình tại Khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ”

ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang

 

 

2

Hội thảo online ngày 19/03/2021 tại Khoa luật, Đại học Pécs

Tham luận “Forms of violence against children in Vietnamese legal system”

ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang

 

 

3

Hội thảo online ngày 07/04/2021 tại Khoa luật, Đại học Pécs

Tham luận “Evidence gathering in criminal procedure in child abuse cases in Vietnam and Hungary”.

ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang

 

 

4

Hội thảo online ngày 07/04/2021 tại Khoa luật, Đại học Pécs

Tham luận “A glimpse of parental responsibility to children’s property rights in Vietnam”.

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh

 

 

5

Hội thảo quốc gia ở Đại học Huế tổ chức vào ngày 15/01/2021

Tham luận “DÙNG PHƯƠNG PHÁP TRANH LUẬN TRONG GIẢNG DẠY MÔN LUẬT HÌNH SỰ PHẦN RIÊNG NHẰM PHÁT TRIỂN CÁC KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH LUẬT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN ĐẦU RA TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO”

ThS. Nguyễn Văn Tròn

 

 

6

Hội thảo Đại học Huế tổ chức vào ngày 15/01/2021

Tham luận “PHÁT HUY VAI TRÒ CỐ VẤN HỌC TẬP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ HỌC VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH LUẬT”.

ThS. Nguyễn Văn Tròn

 

 

7

Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Khai thác và pjat1 triển kỹ năng cho sinh viên luật với mô hình giáo dục pháp luật thực hành – Những thuận lợi và thách thức

Lê Huỳnh Phương Chinh

ngày 14/01/2021 tại trường đại học Luật-Đại học Huế

Hội thảo trong nước tại Trường Đại học Luật- Đại học Huế

8

Phổ biến và giáo dục pháp luật cho cộng đồng qua thực tiễn tại các tỉnh ĐBSCL

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng thông qua mô hình giáo dục pháp luật thực hành-những thuận lợi và thách thức

Lê Huỳnh Phương Chinh

Năm 2021

Hội thảo trong nước

 

Số lượt truy cập

459839

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn