HỢP TÁC QUỐC TẾ » Thông tin
Khoa Luật tiếp đoàn Giáo sư trường Đại học Lille, Cộng hòa Pháp
Cập nhật ngày 19/06/2017
Theo kế hoạch, Khoa Luật sẽ đón tiếp đoàn Giáo sư trường Đại học Lille, Cộng hòa Pháp. Đoàn sẽ ký MOU với trường Đại học Cần Thơ và thảo luận các chương trình hợp tác sinh viên cũng như  kế hoạch đào tạo tiến sĩ cho giảng viên Khoa Luật.
Thời gian: từ 24/6/2017 đến 26/6/2017