VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Thời hạn đóng học phí các lớp hệ Vừa làm vừa học, HK2 2014-2015
Cập nhật ngày 24/03/2015
Hạn chót đóng học phí đối với các lớp hệ Vừa làm vừa học từ khóa 2014 (trúng tuyển đợt 1) trở về trước, đào tạo tại Trường Đại học Cần Thơ  là ngày 03-4-2015.
Các bài viết khác