VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Lịch thi Lớp DC1432M1, DC1432Q2 và DC1332M1
Cập nhật ngày 10/05/2017
Lịch thi:
 
- Lớp DC1432M1: 13h30, ngày 11/5/2017 thi môn Luật lao động 2 và môn Luật hình sự 3; phòng thi: 106/C1
- Lớp DC1432Q2:  18h30, ngày 18/5/2017 thi môn Tội phạm học và môn Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng; phòng thi: 101/KL - Khoa Luật
- Lớp DC1432M1: 13h30 ngày 25/5/2017 thi môn Luật so sánh (địa điểm: sẽ cập nhật sau)
- Lớp DC1332M1: 13h30 ngày 24/5/2017 thi môn Luật hành chính đô thị và Công pháp quốc tế (địa điểm: sẽ cập nhật sau)
- Lớp DC1332M1: 7h30 ngày 26/5/2017 thi môn Luật thương mại quốc tế và Tư pháp quốc tế (địa điểm: sẽ cập nhật sau)
Các bài viết khác