ĐÀO TẠO TỪ XA » TB-Từ xa
Phòng thi Lớp LK1432X1 và LK1432X2
Cập nhật ngày 16/01/2015
Lớp LK1432X1 và LK1432X2 thi kết thúc học phần vào sáng ngày 18/01/2015 tại phòng 107/C1 (học phần KL101 và KL102).