ĐÀO TẠO TỪ XA » TB-Từ xa
Phòng học và phòng thi các lớp từ xa, ngày 12-13/12/2015
Cập nhật ngày 11/12/2015

1) DC1232X1: P.112/A3 (Thi)

- Sáng 13/12/2015

   + Bảo đảm nghĩa vụ

   + Pháp luật về nhà ở

2) DC1332X1: P.116/A3

- Sáng + Chiều 12/12/2015: Phương pháp nghiên cứu KH - Luật

- Sáng + Chiều 13/12/2015: Luật hành chính đô thị

3) DC1332X2: P.105/A3

- Chiều 12 & Sáng + Chiều 13/12/2015: Tư pháp quốc tế

Các bài viết khác