SAU ĐẠI HỌC » Thông báo
Thông báo về việc đăng ký bảo vệ luận văn đợt 4 (tháng 10) năm 2017
Cập nhật ngày 06/07/2017
 
Lưu ý: Học viên nộp hồ sơ và luận văn chính thức hoàn chỉnh ngày 5/9/2017
 
Các học viên nào chưa được chấp nhận của giảng viên hướng dẫn để bảo vệ vào đợt 3 (tháng 6)  thì nộp hồ sơ vào tháng 9 để bảo vệ đợt 4 (tháng 10)
Các bài viết khác