• Nhằm tạo môi trường nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên khoa Luật và tạo điểu kiện cho giảng viên và sinh viên Khoa học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phân tích, giải thích các quy định của pháp luật với những người làm công tác thực tiễn như thẩm phán, Khoa Luật Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo “Giải thích pháp luật của tòa án Việt Nam hiện nay”.
  • Thời gian: 7h30 sáng ngày 1 tháng 6 năm 2018
  • Địa điểm: Hội trường 1 Lầu 5, Nhà điều hành, Khu 2, trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thông báo

Số lượt truy cập

206521

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569