- Lịch bảo vệ Luận văn hệ Vừa làm vừa học học kỳ 2 năm học 2017-2018 của Bộ môn Luật Hành chính ( CD1432M1-CD1432N1CP1532H1_BMHC;  CT1432M1_BMHC;  DC1532H1_BMHC;  KG1532Q1_BMHC;  LA1532H1_BMHC;  ND1432M1-ND1532H1-BMHC;  VL1532H1_BMHC;  VT1532H1_BMHC)

 - Lịch bảo vệ Luận văn hệ Vừa làm vừa học học kỳ 2 năm học 2017-2018 của Bộ môn Luật Thương mại (LVTN-HK2-2017-2018-BMTM)

- Lịch bảo vệ Luận văn hệ Vừa làm vừa học học kỳ 2 năm học 2017-2018 của Bộ môn Luật Tư pháp ( CD1432M1-CD1432N1-TPCP1532H1-TPCT1432M1-N1-TP; DC1532H1-TP ;  KG1532Q1-TP; LA1532H1-TPND1432M1-ND1532H1-TP; VL1532H1-TPVT1532H1-TP)

Thông báo

Số lượt truy cập

109736

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569