Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ
 
Tên bài báo
Tác giả (Email)
Tên tạp chí
Năm
 - Pháp luật về đền bù và giải phóng mặt bằng ở Việt nam can bằng giữa lọi ích nhà nước và lợi ích người dân
Phan Trung Hiền
T/c khoa học ĐHCT
10/2008
- Các loại khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa hành chính
Diệp Thành Nguyên
T/c khoa học ĐHCT
2006
- Nguyên tắc đánh giá tài sản chung trong luật Việt Nam-luật dân sự Pháp
Đoàn Thị Phương Diệp
T/c khoa học ĐHCT
2006
- Chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Vương Quốc Bỉ
Diệp Thành Nguyên
T/c khoa học ĐHCT
2005
- Các loại khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa hành chính
Diệp Thành Nguyên
T/c khoa học ĐHCT
2005
- Vai trò của công đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động
Diệp Thành Nguyên
T/c khoa học ĐHCT
2005
- Hợp đồng bảo lãnh trong trường hợp các bên tham gia hợp đồng bảo lãnh bị tuyên bố phá sản
Dương Kim Thế Nguyên
T/c khoa học ĐHCT
2005
- Công nhận và thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài: phải chăng nguyên tắc có đi có lại là giải pháp?
Dư Ngọc Bích
T/c khoa học ĐHCT
2004
- Điều chỉnh pháp luật thuế chống chuyển giá của Trung Quốc đối với các công ty đa quốc gia
Nguyễn Tấn Phát
T/c khoa học ĐHCT
2004
- Pháp luật về chấm dứt hợp đồng lao động và thực trạng áp dụng ở Việt Nam
Diệp Thành Nguyên
T/c khoa học ĐHCT
2004
 
 
Tạp chí khoa học ngoài trường
Tên bài báo
Tác giả (Email)
Tên tạp chí
Năm
-  Một số ý kiến về thi hành án tử hình trong dự thảo luật thi hành án hình sự/ Phạm Văn Beo
Phạm Văn Beo
Nhà nước và Pháp luật
2010
- Những vướng mắc khi áp dụng Điều 202 BLHS
Phạm Văn Beo
Nghiên cứu lập pháp
3/2010
- Thực tiễn xét xử tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thong đường bộ
Phạm Văn Beo
Tạp chí TAND
11/2009
- Vấn đề phi tội phạm hóa trong Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của B.L.H.S
Phạm Văn Beo
Nghiên cứu lập pháp
3/2009
- Khái niệm và phạm vi áp dụng hình phạt tử hình
Phạm Văn Beo
Nghiên cứu lập pháp
11/2008
- Tình tiết định tội ‘phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”
Phạm Văn Beo
Tạp chí TAND
8/2008
- Cơ sở hiến định về thu hồi đất về mục đích công cộng ở Việt Nam
Phan Trung Hiền
Nghiên cứu lập pháp
8/2008
 - Sửa đổi cách tiếp cận các quy định về công nhận, thi hành bản án dân sự thương mại của toà án nước ngoài , Số 23/2008, tr. 2-11
Dư Ngọc Bích
Tạp chí TAND
2008
 - Lựa chọn mô hình điều chỉnh luật về công nhận, thi hành bản án dân sự thương mại của toà án nước ngoài, Số 21 /Năm 2008, Tr 5-12
Dư Ngọc Bích
Nghiên cứu lập pháp
2008
- Đăng tải công khai bản án toà án bước tiến của quá trình cải thiện và minh bạch hoá pháp luật, Số 6/2008, tr. 48 - 51 2
Dư Ngọc Bích
Dân chủ và Pháp luật
6/2008
- Cấu trúc kỹ thuật của hệ thống pháp luật sở hữu bất động sản Việt Nam: Một góc nhìn Pháp.
Nguyễn Ngọc Điện
Nghiên cứu lập pháp
2007
- Dự án luật thuế thu nhập cá nhân: vài ý kiến từ góc nhìn pháp luật dân sự.
Nguyễn Ngọc Điện
Nghiên cứu lập pháp
2007
- Hình thức thi hành hình phạt tử hình nào là tối ưu hiện nay.
Phạm Văn Beo
Nhà nước và Pháp luật
2007
- Giải pháp cho bài toán chất lượng nhân văn của luật.
Nguyễn Ngọc Điện
Nghiên cứu lập pháp
2006
- Vai trò phản biện của nhà khoa học đối với dự án pháp luật.
Nguyễn Ngọc Điện
Nghiên cứu lập pháp
2006
- Mối quan hệ giữa đăng ký bất động sản và xác lập quyền đối với bất động sản
Nguyễn Ngọc Điện
Nghiên cứu lập pháp
2006
- Vài nét về hình phạt tử hình trên thế giới.
Phạm Văn Beo
Tòa án Nhân dân
2006
- Về việc duy trì hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam.
Phạm Văn Beo
Nhà nước và Pháp luật
2006
- Pháp luật lao động cần quy định cho thống nhất.
Diệp Thành Nguyên
Nghiên cứu Lập pháp
2006
- Cần xây dựng lại khái niệm về quyền tài sản trong luật dân sự Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Điện
Nhà nước và Pháp luật
2005
- Pháp luật thuế chống chuyển giá của Trung Quốc – Công cụ pháp lý quan trọng để quản lý thuế đối với hoạt động đầu tư nước ngoài.
Nguyễn Tấn Phát
Nhà nước và Pháp luật
2005
- Một số vấn đề về khái niệm về hình phạt
Phạm Văn Beo
Nhà nước và Pháp luật
11/2005
- Bàn về khái niệm hình phạt.
Phạm Văn Beo
Dân chủ và Pháp luật
2005
 - Bổ sung tình huống khi xác lập quốc tịch của trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam, Số 11/2005, tr. 32 - 35
Cao Nhất Linh
Nghiên cứu lập pháp
2005
- Về việc xác định tội danh
Phạm Văn Beo
Nhà nước và Pháp luật
8/2004
 - Nguyên tắc có đi có lại có phải là giải pháp, Số 8/2004, tr. 57 - 63 5
Dư Ngọc Bích
Nghiên cứu Lập pháp
8/2004
 - Một số suy nghĩ về hình phạt tử hình
Phạm Văn Beo
Tòa án Nhân dân
6/2002
 

Thông báo

Số lượt truy cập

269958

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569