STT

Tên Tạp chí

Tên tác giả

Tên NXB, năm xuất bản, và link

1

Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn trong chế độ tài sản theo luật định,

ThS. Trần Khắc Qui

Tạp chí công thương

Số 8 tháng 4 năm 2021

2

Về biện pháp ngăn chặn bắt người phạm tội quả tang trong tố tụng hình sự

 

ThS. Nguyễn Chí Hiếu

Tạp chí Nhà nước và pháp luật

Số 6 (398) 2021

3

Hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức thỏa thuận phân chia di sản thừa kế,

ThS. Trần Khắc Qui

Tạp chí công thương

 

Số 13 tháng 6 năm 2021

4

Hoàn thiện khái niệm công chức trong pháp luật VN

PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền

Tạp chí NN và PL, số 3(395), 2021

5

Hoàn thiện cơ chế giám sát của công dân trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền

Tạp chí Nhân lực KHXH, 02(93) 2021

 

6

Trách nhiệm giải trình của chủ sở hữu đất đai ở Việt Nam

PGS. TS. GVCC. Phan Trung Hiền

VNU Journal of Science Legal Studies Vol. 37 No. 1 2021

7

Các nguồn luật cơ bản ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Nam Phương

Tạp chí Công thương, số 8 năm 2021

8

Chủ thể quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam

ThS. Châu Hoang Thân

Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam, số 2/2021

9

Quản trị tốt trong quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam

ThS. Châu Hoang Thân

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 01/2021

10

Kiến nghị hoàn thiện chế định quyền đối với bất động sản liền kề trong Bộ luật Dân sự năm 2015.

ThS. Trần Vang Phủ

Tạp chí Nhân lực và Khoa học xã hội, số 4/2021, tr.41-48.

11

Một số kiến nghị hoàn thiện Luật Thanh tra

ThS. Võ Nguyễn Nam Trung

ThS. Nguyễn Nam Phương

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 6 năm 2021

12

Pháp luật về tiền gửi được bảo hiểm, chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và chi trả bảo hiểm tiền gửi – Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện

Phần 1: Giới thiệu khái quát pháp luật về tiền gửi được bảo hiểm, chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và chi trả bảo hiểm tiền gửi

Lê Huỳnh Phương Chinh

Tạp chí Công Thương. số 8. tháng 4 năm 2021

 

13

Pháp luật về tiền gửi được bảo hiểm, chấm dứt bảo hiểm tiền gửi và chi trả bảo hiểm tiền gửi – Thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện

Phần 2: Một số bất cập của pháp luật về tiền gửi được bảo hiểm và chi trả tiền bảo hiểm – đề xuất hoàn thiện

Lê Huỳnh Phương Chinh

Tạp chí Công Thương số 11. tháng 5 năm 2021

14

Một số vấn đề bồi thường thiệt hại trong hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, luật một số nước châu Âu và công ước quốc tế

 Đoàn Nguyễn Phú Cường/Nguyễn Thị Hoa Cúc

Tạp chí Nhân lực KHXH số tháng 5/2021

15

Căn cứ hủy bỏ hợp đồng theo Luật thương mại 2005 và Pháp luật châu Âu

Nguyễn Thị Hoa Cúc/Đoàn Nguyễn Phú Cường

Tạp chí Công thương số tháng 03/2021

16

Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Phạm Tuấn Kiệt

Tạp chị Nghiên cứu lập pháp số 5 [429] tháng 3/2021

 

 

Số lượt truy cập

949767

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn