STT

Họ và tên

Nữ

Trình độ/

học hàm

Chuyên môn được đào tạo

1

Phạm Văn Beo

 

Tiến sĩ

Luật hình sự

2

Nguyễn Thị Bảo Anh

X

Tiến sĩ

Luật

3

Nguyễn Phan Khôi

 

Thạc sĩ

Luật thương mại quốc tế

4

Tăng Thanh Phương

X

Thạc sĩ

Luật tư

5

Mạc Giáng Châu

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế, Luật công

6

Trương Thanh Hùng

 

Thạc sĩ

Luật hình sự

7

Nguyễn Chí Hiếu

 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

8

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

9

Hùynh Thị Trúc Giang

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

10

Nguyễn Thị Mỹ Linh

X

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

11

Trần Khắc Qui

 

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

12

Nguyễn Văn Khuê

 

Thạc sĩ

Luật tư pháp

13

Nguyễn Thu Hương

X

Thạc sĩ

Luật hình sự và tố tụng hình sự

14

Lê Quỳnh Phương Thanh

X

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

15

Trần Hồng Ca

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

16

Thân Thị Ngọc Bích

X

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

17

Nguyễn Văn Tròn

 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

18

Trần Thị Cẩm Nhung

X

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

19

Võ Nguyên Hoàng Phúc

X

Thạc sĩ

Luật tư

20

Cao Thanh Thùy

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

21

Nguyễn Thanh Thư

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

Số lượt truy cập

382756

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569