STT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Trình độ/

học hàm

Chuyên môn được đào tạo

1 Tăng Thanh Phương X Quyền Trưởng bộ môn  Thạc sĩ Luật tư

2

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

X

Phó Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

3

Nguyễn Thanh Thư

X

Thư ký

Thạc sĩ

Luật kinh tế

4

Phạm Văn Beo

 

Giảng viên 

Tiến sĩ

Luật hình sự

5

Nguyễn Thị Bảo Anh

X

Giảng viên 

Tiến sĩ

Luật

6

Nguyễn Phan Khôi

 

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật thương mại quốc tế

7

Mạc Giáng Châu

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật kinh tế, Luật công

8

Trương Thanh Hùng

 

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật hình sự

9

Nguyễn Chí Hiếu

 

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

10

Hùynh Thị Trúc Giang

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

11

Nguyễn Thị Mỹ Linh

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

12

Trần Khắc Qui

 

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

13

Nguyễn Văn Khuê

 

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật tư pháp

14

Nguyễn Thu Hương

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật hình sự và tố tụng hình sự

15

Lê Quỳnh Phương Thanh

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

16

Trần Hồng Ca

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

17

Thân Thị Ngọc Bích

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

18

Nguyễn Văn Tròn

 

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

19

Trần Thị Cẩm Nhung

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật dân sự và tố tụng dân sự

20

Võ Nguyên Hoàng Phúc

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật tư

21

Cao Thanh Thùy

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

Số lượt truy cập

1376177

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn