STT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Trình độ/
học vị

Chuyên môn được đào tạo

1

Lê T. Nguyệt Châu

X

Trưởng khoa

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Luật học

2

Cao Nhất Linh

 

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ

Luật tư

3

Lê Huỳnh Phương Chinh

X

Phó Trưởng bộ môn

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Luật quốc tế và so sánh

4 Bùi Thị Mỹ Hương X Phó Trưởng bộ môn Thạc sĩ Luật hợp tác kinh tế
5 Phạm Tuấn Kiệt   Thư ký Thạc sĩ Luật thương mại công
6

Thạch Huôn

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật quốc tế

7

Kim Oanh Na

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật học

8

Nguyễn Mai Hân

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật quốc tế và so sánh

9

Võ Hoàng Yến

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

10

Phạm Mai Phương

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

11

Đoàn Ng Minh Thuận

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

12

Đoàn Nguyễn Phú Cường

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật công pháp, chuyên ngành nhân quyền.

13

Nguyễn Thị Hoa Cúc

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

14

Ngụy Ngọc Anh

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

15

Nguyễn Minh Tâm

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

16

Dương Văn Học

 

Giảng viên

Tiến sĩ

Luật kinh tế

17

Nguyễn Anh Thư

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

18

Nguyễn Tống Ngọc Như

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật công pháp quốc tế và Châu Âu

19

Võ Hoàng Tâm

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

20

Võ Thị Bảo Trâm

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

21

Nguyễn Huỳnh Anh

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

22

Nguyễn Tuấn Kiệt

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật học

Số lượt truy cập

914418

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn