STT

Họ và tên

Nữ

Trình độ/
học vị

Chuyên môn được đào tạo

1.       

Lê T. Nguyệt Châu

X

Tiến sĩ

Luật học

2.       

Cao Nhất Linh

 

Tiến sĩ

Luật tư

3.       

Thạch Huôn

 

Thạc sĩ

Luật quốc tế

4.       

Kim Oanh Na

 

Thạc sĩ

Luật học

5.       

Lê Huỳnh Ph. Chinh

X

Thạc sĩ

Luật quốc tế và so sánh

6.       

Nguyễn Mai Hân

X

Thạc sĩ

Luật quốc tế và so sánh

7.       

Võ Hoàng Yến

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

8.       

Phạm Mai Phương

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

9.       

Bùi Thị Mỹ Hương

X

Thạc sĩ

Luật hợp tác kinh tế

10.  

Đoàn Ng Minh Thuận

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

11.  

Đoàn Nguyễn Phú Cường

 

Thạc sĩ

Luật công pháp, chuyên ngành nhân quyền.

12.  

Nguyễn Thị Hoa Cúc

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

13.  

Ngụy Ngọc Anh

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

14.  

Nguyễn Minh Tâm

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

15.  

Dương Văn Học

 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

16.  

Nguyễn Anh Thư

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

17.  

Nguyễn Tống Ngọc Như

X

Thạc sĩ

Luật công pháp quốc tế và Châu Âu

18.  

Võ Hoàng Tâm

 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

19.  

Võ Thị Bảo Trâm

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

20.  

Nguyễn Huỳnh Anh

X

Thạc sĩ

Luật kinh tế

21.  

Nguyễn Tuấn Kiệt

 

Thạc sĩ

Luật học

22.  

Phạm Tuấn Kiệt

 

Thạc sĩ

Luật thương mại công

Số lượt truy cập

382716

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569