STT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Trình độ/
học vị

Chuyên môn được đào tạo

1

Lê T. Nguyệt Châu

X

Giảng viên

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Luật học

2

Cao Nhất Linh

 

Phó Trưởng khoa

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Luật tư

3

Dương Văn Học

 

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ

Luật kinh tế

4

Lê Huỳnh Phương Chinh

X

Phó Giám đốc, Trung tâm Luật so sánh

Thạc sĩ, NCS

Giảng viên chính

Luật quốc tế và so sánh

5 Bùi Thị Mỹ Hương X Phó Trưởng bộ môn Thạc sĩ Luật hợp tác kinh tế
6 Phạm Tuấn Kiệt   Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Luật thương mại công
7

Kim Oanh Na

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật học

8

Nguyễn Mai Hân

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật quốc tế và so sánh

9

Võ Hoàng Yến

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

10

Phạm Mai Phương

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

11

Đoàn Ng Minh Thuận

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

12

Đoàn Nguyễn Phú Cường

 

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Luật công pháp, chuyên ngành nhân quyền.

13

Nguyễn Thị Hoa Cúc

X

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Luật kinh tế

14

Ngụy Ngọc Anh

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

15

Nguyễn Minh Tâm

X

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Luật kinh tế

16

Nguyễn Anh Thư

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

17

Nguyễn Tống Ngọc Như

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật công pháp quốc tế và Châu Âu

18

Võ Hoàng Tâm

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

19

Võ Thị Bảo Trâm

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

20

Nguyễn Huỳnh Anh

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

21

Nguyễn Tuấn Kiệt

 

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật học

22

Nguyễn Hoàn Hảo

 

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Luật kinh tế

23 Trần Thị Ngọc Hân X Giảng viên Thạc sĩ Luật kinh tế

Số lượt truy cập

1376203

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn