I. GIỚITHIỆU CHUNG
Bộ môn Luật Hành chính là một trong ba bộ môn trực thuộc Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ, được thành lập từ tháng 02 năm 2000 cùng với sự thành lập Khoa. Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Bộ môn đã có sự lớn mạnh cả về lực lượng, trình độ của đội ngũ giảng viên lẫn chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Bộ môn chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những học phần được giao trong các chương trình đào tạo của Khoa; những học phần đại cương và một số học phần trong các chuyên ngành khác của toàn Trường. Ngoài ra, Bộ môn có nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nội dung học phần; tổ chức biên soạn giáo trình, phát triển tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung học phần được giao; nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy. Đối với các công tác khác, Bộ môn triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học; xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Bộ môn; tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ của cá nhân, của Bộ môn hàng năm theo yêu cầu của Khoa và Trường.


II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ
Bộ môn Luật Hành chính thực hiện chức năng giảng dạy và nghiên cứu khoa học với những nhiệm vụ cụ thể sau:
Về giảng dạy: Bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo đối với chuyên ngành cử nhân Luật Hành chính (Administrative Law) ở tất cả các hệ chính quy, vừa làm vừa học và từ xa với các nhiệm vụ cụ thể là xây dựng chương trình đạo tào, xây dựng đề cương chi tiết học phần, phân công giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy,... Bên cạnh đó, Bộ môn còn chịu trách nhiệm giảng dạy một số học phần thuộc các chuyên ngành khác của Khoa Luật và các Khoa khác trong Trường.

Về nghiên cứu khoa học: Bộ môn xây dựng các định hướng nghiên cứu và phân công, khuyến khich và hỗ trợ giảng viên thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ dưới nhiều hình thức như: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đề tài của địa phương, đề tài quốc tế; viết và đăng tải các bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành; tổ chức các hội thảo khoa học; xuất bản sách tham khảo, chuyên khảo, giáo trình,... Đặc biệt, các hoạt động khoa học của Bộ môn còn bao gồm cả hoạt động vừa mang tính chính trị vừa mang tính học thuật là góp ý xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật.


III. TỔ CHỨC BỘ MÔN
Cơ cấu tổ chức của Bộ môn Luật Hành chính bao gồm Ban chủ nhiệm Bộ môn, Thư ký Trưởng Bộ môn và các giảng khác.
Ban chủ nhiệm:
- Trưởng Bộ môn: Giảng viên chính, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân
- Phó Trưởng Bộ môn: Giảng viên chính, Thạc sĩ Đinh Thanh Phương
Thư ký Trưởng Bộ môn:
- Thạc sĩ Huỳnh Thị Cẩm Hồng
Bộ môn có lực lượng cơ hữu gồm 17 giảng viên. Tất cả giảng viên của Bộ môn đều có trình độ sau đại học, trong đó: 01 phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp; 01 tiến sĩ, giảng viên chính, 04 thạc sĩ, giảng viên chính và 11 giảng viên có trình độ thạc sĩ. Bên cạnh đó, Bộ môn thường xuyên mời giảng 02 tiến sĩ, giảng viên chính và 02 thạc sĩ công tác ở các đơn vị khác trong Trường.


IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
Chương trình đào tạo cử nhân Luật chuyên ngành Luật Hành chính do Bộ môn phụ trách gồm 141 tín chỉ (đối với chương trình khoá 46 trở về sau). Chương trình trang bị cho người học kiến thức lý luận, quy định và thực tiễn pháp lý cùng với các kiến thức bổ trợ về văn hóa, xã hội, chính trị…. Ngoài kiến thức vững vàng, người học được thực hành, rèn luyện các kỹ năng hành nghề luật, dẫn dắt và khởi nghiệp. Cử nhân Luật chuyên ngành Luật hành chính là người có tư duy độc lập trong học tập và làm việc, có khả năng tự cập nhật, thích ứng với sự vận động của chính sách, pháp luật.
Sau khi tốt nghiệp ngành Luật hành chính của Trường Đại học Cần Thơ, người học đáp ứng tốt, thích nghi nhanh với yêu cầu làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước như: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (các sở, phòng và cơ quan tương đương); các cục, chi cục,... Bên cạnh đó, với kiến thức được trang bị, người học hoàn toàn có thể thi tuyển vào các vị trí công chức, viên chức thuộc các cơ quan tư pháp như Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân (kể cả Tòa án và Viện kiểm sát quân sự), Công an, Thi hành án; hoặc làm việc tại các Văn phòng Luật sư, Văn phòng Công chứng, Công ty luật, Văn phòng Thừa phát lại, các ngân hàng và doanh nghiệp,…


V. CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY
Bộ môn được phân công phụ trách 35 học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Luật Hành chính và hai chuyên ngành khác là Luật Thương mại và Luật Tư pháp. Bên cạnh đó, Bộ môn tham gia giảng dạy các học phần chung như Pháp luật đại cương, học phần trong chương trình đào tạo một số ngành của các đơn vị khác trong trường như Khoa Khoa học Chính trị, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa Phát triển Nông thôn…

 

 

 Danh sách học phần do Bộ môn quản lý

STT

Mã số

Tên học phần

1         

KL001

Pháp luật đại cương

General Law

2         

KL051

Quyền con người

Human Rights

3         

KL101

Lý luận nhà nước và pháp luật 1

Theory of state and law 1

4         

KL102

Lý luận nhà nước và pháp luật 2

Theory of state and law 2

5         

KL113

Lịch sử nhà nước và pháp luật

History of state and law

6         

KL114

Soạn thảo văn bản pháp luật

Drafting legal documents

7         

KL115

Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật

Research Methods for Law

8         

KL116

Thuật ngữ pháp lý – Tiếng Anh

Legal Terminology in English

9         

KL127

Luật hành chính

Administrative Law

10    

KL210

Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng

Law relating planning and land acquisition

11    

KL211

Luật hiến pháp nước ngoài

Constitutional law of specific foreign countries

12    

KL212

Luật hành chính các nước

Administrative Law of specific foreign countries

13    

KL229

Luật hiến pháp chuyên sâu

Advanced Constitutional Law

14    

KL233

Học thuyết pháp lý

Legal Theory

15    

KL301

Luật Hiến pháp 1

Constitutional Law 1

16    

KL302

Luật Hiến pháp 2

Constitutional Law 2

17    

KL303

Luật hành chính 1

Administrative Law 1

18    

KL304

Luật hành chính 2

Administrative Law 2

19    

KL305

Luật hành chính đô thị

Urban Administrative Law

20    

KL327

Luật đất đai

Land Law

21    

KL353

Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính

Law on the administrative complaint and administrative proceedings

22    

KL365

Pháp luật về thanh tra

Law on Inspection

23    

KL377

Pháp luật về xây dựng

Law relating to construction

24    

KL378

Luật hành chính 3

Administrative Law 3

25    

KL382

Tổ chức công sở và nhân sự hành chính

Office administration and management of human resources

26    

KL383

Quản lý nhà nước về hộ tịch

State management of civil status

27    

KL385

Thủ tục hành chính về nhà đất

Administrative Procedure on House and Land

28    

KL386

Pháp luật về nhà ở

Law on housing

29    

KL415

Chuyên đề luật hành chính và tố tụng hành chính

30    

KL418

Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn

Urban and Rural Management

31    

KL419

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Drafting administrative documents

32    

KL420

Pháp luật về giá đất

Law on Land price

33    

KL421

Các hoạt động hành chính tư pháp

Judicial Administrative Activities

34    

KL422

Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực

Law on Administrative sanctions

35    

KL423

Pháp luật về thanh tra đất đai

Regulations on Land Inspection

 

 

 

Số lượt truy cập

914434

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn