I. CHỨC NĂNG
Bộ môn Luật Hành chính đào tạo Cử nhân Luật có kiến thức sâu và rộng về lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, có khả năng thích ứng cao với quá trình chuyển biến của xã hội.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH SINH VIÊN LUẬT HÀNH CHÍNH
Ngay từ học kỳ đầu tiên của khoá học, với sự hướng dẫn và tư vấn của Khoa, sinh viên sẽ thực hiện việc đăng ký chuyên ngành.
 
Sinh viên theo học chuyên ngành Luật Hành chính sẽ có cơ hội được lĩnh hội các khối kiến thức cơ bản về bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương, những kiến thức về đô thị và nông thôn dưới góc độ quy hoạch và xây dựng, cũng như những vấn đề cơ bản trong quản lý Nhà Nước như: quản lý đất đai, quản lý nguồn nhân lực, pháp luật về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Ngoài ra, sinh viên sẽ được đi sâu nghiên cứu những vấn đề tố tụng hành chính, biện pháp kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, được học tập kỹ năng giao tiếp hành chính, soạn thảo văn bản hành chính ...
 
III. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Hành chính có khả năng làm công chức, viên chức nhà nước nước trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; đồng thời có thể làm việc ở tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức kinh tế cụ thể như sau:
  • Công chức thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở, Phòng và tương đương;
  • Công chức, Chấp hành viên thuộc Cơ quan thi hành án dân sự;
  • Công chức, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát;
  • Thư ký, Thẩm phán Tòa án;
  • Luật sư, Công chứng viên;
  • Công chức thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
  • Chuyên viên pháp luật trng các doanh nghiệp, v.v…
 
IV. CÁC MÔN HỌC CHÍNH
Các môn học chủ yếu của sinh viên luật chuyên ngành Luật Hành chính.

1. Luật Hành chính 1 (2 tín chỉ)
Đây là một ngành Luật độc lập có phạm vi nghiên cứu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội về phương diện quản lí nhà nước. Nội dung chủ yếu của môn học: nghiên cứu khái niệm chung của Luật Hành chính và chủ thể quản lý hành chính nhà nước. Sinh viên được nghiên cứu những kiến thức về bộ máy hành chính cũng như những nguyên tắc cơ bản trong hoạt quản lý nhà nước

2. Luật Hành chính 2 (2 tín chỉ)
Nội dung chủ yếu của môn học: nghiên cứu phương thức quản lý và các giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, trong đó có nghiên cứu các vấn đề về cải cách hành chính.

3. Luật Hành chính 3 (2 tín chỉ)
Ở môn học này, người học sẽ được cung cấp một số kiến thức lý luận chuyên sâu về quản lý nhà nước như mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan nhà nước khác, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước và người dân. Bên cạnh đó người học còn được tìm hiểu công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực chuyên biệt.

4. Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính (2 tín chỉ)
Nội dung học phần là những kiến thức cơ bản khiếu nại hành chính, quyền và nghĩa vụ của các bên khi giải quyết khiếu nại, nghiên cứu về hoạt động xét xử của tòa hành chính – một phân tòa nằm trong hệ thống tòa án nhân dân. Môn học này giúp cho sinh viên có những kiến thức về hoạt động giải quyết khiếu nại, xét xử của các cơ quan hành chính nhà nước, của toà hành chính, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia vào quá trình tố tụng hành chính. Người học nắm được những kiến thức cơ bản về trình tự giải quyết khiếu nại, diễn biến của phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm, và thủ tục xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật (giám đốc thẩm, tái thẩm).

5. Luật Hành chính đô thị (2 tín chỉ)
Môn học Luật Hành chính đô thị mang đến cho sinh viên cơ hội nghiên cứu một cách có hệ thống về những vấn đề pháp lý nổi bật ở Việt Nam hiện nay là quy hoạch xây dựng, thu hồi đất để thực hiện quy hoạch cũng như xây dựng các công trình.
Sau khi hoàn thành môn học này, sinh viên tích lũy được những kiến thức pháp lý về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện quy hoạch xây dựng; quy trình thu hồi đất, bồi thường thiệt hại cho người có đất bị thu hồi. Với kiến thức pháp lý được trang bị, sinh viên có thể tự mình hoàn thiện các kỹ năng giải quyết những vụ việc phát sinh trên thực tế có liên quan đến nội dung môn học một cách hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng sau này.
7. Luật Hành chính và hiến pháp nước ngoài (2 tín chỉ)
Nội dung môn học: tìm hiểu hệ thống bộ máy hành chính các nước trên thế giới như: Pháp, Hà Lan, Canada, Hoa Kỳ. Với môn học này sinh viên có điều kiện tiếp cận cách thức tổ chức, hệ thống các cơ quan hành chính các nước để có điều kiện so sánh với cách thức tổ chức, cơ chế hoạt động của cơ quan hành chính các nước với nhau và với Việt Nam nhằm tiếp thu, học hỏi, chắt lọc những ưu điểm phù hợp nhằm góp phần hoàn thiện nền hành chính Việt Nam.

8. Luật hiến pháp chuyên sâu (2 tín chỉ)
Giúp cho người học tiếp cận các vấn đề có liên quan đến Hiến pháp một cách chuyên sâu trên cơ sở phân tích, đánh giá cũng như trình bày ý kiến của bản thân người học về các vấn đề đó. Học phần này chủ yếu rèn luyện cho người học các kỹ năng như: Tìm tài liệu, phân tích và đánh giá các tài liệu, viết bài báo cáo, báo cáo và thảo luận. Dựa trên các kỹ năng đó người học sẽ tiếp cận các nội dung chuyên sâu về Hiến pháp như: Đối tượng điều chỉnh của Hiến pháp có là cơ sở để xác định ngành luật Hiến pháp là một ngành luật độc lập; quyền công dân và quyền con người có mối quan hệ với nhau như thế nào; đánh giá các chủ trương về cải cách chính quyền địa phương; giải pháp để nâng cao hiệu quả chất vấn và bỏ phiếu tín nhiệm, phân tích các bất cập trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân.

9. Tổ chức công sở và nhân sự hành chính (2 tín chỉ)
Qua nội dung môn học, sinh viên sẽ nắm được các kỹ năng về tổ chức điều hành công sở có một vị trí quan trọng, cần thiết cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, sinh viên nghiên cứu những kiến thức chung nhất về quản lý nguồn nhân lực trong cơ quan quản lý nhà nước nói chung và cơ quan quản lý hành chính nói riêng.

10. Các môn học khác
Ngoài các môn học chính nêu trên, sinh viên chuyên ngành Luật Hành chính đồng thời học các môn học khác thuộc chương trình khung giai đoạn đại cương và chuyên ngành như sinh viên các ngành khác. Chẳng hạn như các môn: Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp), Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Lao động, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Môi trường, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Công pháp quốc tế, Luật Tư pháp quốc tế, Luật Thương mại quốc tế . . ./.

Số lượt truy cập

303206

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569