I. GIỚI THIỆU CHUNG

Bộ môn Luật Hành chính là một trong ba bộ môn trực thuộc Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ, qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Bộ môn đã có sự lớn mạnh cả về lực lượng, trình độ của đội ngũ giảng viên lẫn chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bộ môn chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những học phần được giao trong các chương trình đào tạo của Khoa; những học phần đại cương và một số học phần trong các chuyên ngành khác của toàn Trường. Đồng thời, Bộ môn có nhiệm vụ xây dựng và không ngừng đổi mới, phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn giáo trình, phát triển tài liệu tham khảo đáp ứng mục tiêu đào tạo; nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy. Bên cạnh việc giảng dạy, Bộ môn còn triển khai các hoạt động nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học… Ngoài ra, Bộ môn còn xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của Bộ môn; tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ hàng năm theo yêu cầu của Khoa và Trường; tích cực tham gia các hoạt động góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động chuyên môn hướng tới cộng đồng. 

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Bộ môn Luật Hành chính thực hiện chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng với những nhiệm vụ cụ thể sau:

Về giảng dạy: Bộ môn chịu trách nhiệm đào tạo đối với chuyên ngành cử nhân Luật Hành chính (Administrative Law) ở tất cả các hệ đào tạo chính quy, vừa làm vừa học và từ xa. Bên cạnh đó, lực lượng giảng viên của bộ môn tham gia chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế của Khoa. 

Về nghiên cứu khoa học: Bộ môn xây dựng các định hướng nghiên cứu và phân công, khuyến khích và hỗ trợ giảng viên thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ dưới nhiều hình thức như: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, dự án quốc tế; viết và đăng tải các bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành; tổ chức các hội thảo khoa học; xuất bản sách tham khảo, chuyên khảo, giáo trình... Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đam mê nghiên cứu khoa học nên công trình nghiên cứu khoa học được công bố hàng năm luôn không ngừng phát triển và đáng khích lệ, điển hình: trong 03 năm học gần đây, bộ môn đã công bố bình quân mỗi năm từ 02 - 03 giáo trình; từ 05 – 07 sách xuất bản bởi nhà xuất bản uy tín; khoảng 30 bài báo khoa học đăng tải trên Tạp chí quốc tế và trong nước có uy tín…

Về hoạt động phục vụ cộng đồng: Bộ môn và từng giảng viên luôn quán triệt tinh thần trách nhiệm cao trong tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và địa phương; tham gia có hiệu quả các hoạt động tư vấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo sự phân công của Khoa, Trường; kết nối các hoạt động chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài Trường. 

III. TỔ CHỨC BỘ MÔN

            Cơ cấu tổ chức của Bộ môn Luật Hành chính bao gồm Ban chủ nhiệm Bộ môn, Thư ký Trưởng Bộ môn và các giảng viên khác.

* Ban chủ nhiệm Bộ môn:

- Trưởng Bộ môn: Tiến sĩ, Giảng viên chính. Châu Hoàng Thân
- Phó Trưởng Bộ môn: Tiến sĩ, Giảng viên chính. Huỳnh Thị Sinh Hiền

* Thư ký Trưởng Bộ môn:
- Thạc sĩ, Giảng viên chính. Nguyễn Nam Phương

Bộ môn có lực lượng cơ hữu gồm 14 giảng viên. Tất cả giảng viên của Bộ môn đều có trình độ sau đại học, trong đó: 01 Phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp; 03 Tiến sĩ,  Giảng viên chính; 03 Thạc sĩ, Giảng viên chính và 7 Giảng viên có trình độ Thạc sĩ (trong đó có 02 Nghiên cứu sinh). Bên cạnh đó, tham gia giảng dạy các học phần do bộ môn quản lý còn có 02 Tiến sĩ, Giảng viên chính và 01 Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh đang công tác ở các đơn vị khác trong Trường.

IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

            Chương trình đào tạo ngành cử nhân Luật chuyên ngành Luật Hành chính do Bộ môn phụ trách gồm 141 tín chỉ (đối với chương trình khoá 46 trở về sau). Chương trình trang bị cho người học kiến thức lý luận, quy định và thực tiễn pháp lý cùng với các kiến thức bổ trợ về văn hóa, xã hội, chính trị…. Ngoài việc có được kiến thức vững vàng, chương trình đạo tạo giúp người học rèn luyện tư duy độc lập trong học tập và làm việc để có thể tự cập nhật, thích ứng với sự vận động của chính sách, pháp luật; đáp ứng tốt yêu cầu của môi trường làm việc cả trong lẫn ngoài nhà nước. 

            Các cử nhân luật tốt nghiệp chuyên ngành Luật hành chính của Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ được trang bị nền tảng kiến thức tốt, kỹ năng cần thiết và đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cao có thể thích nghi và bảo đảm hiệu quả công tác tại các vị trí việc làm trong khối cơ quan nhà nước, điển hình như: công chức Văn phòng Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang bộ, các tổng cục; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn trực thuộc (các sở, phòng và cơ quan tương đương)... Bên cạnh đó, với kiến thức được trang bị, người học có thể đảm nhiệm các vị trí công tác đặc trưng trong lĩnh vực pháp luật như: Thẩm phán, Thư ký Toà án, Thẩm tra viên, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Luật sư, Công chứng viên… Với mục tiêu đào tạo cử nhân chuyên ngành Luật Hành chính có tâm thiện, vững kiến thức, thạo kỹ năng, chúng tôi tin tưởng rằng sinh viên khi tốt nghiệp sẽ đáp ứng tốt yêu cầu công việc và cơ hội phát triển trong thực tiễn hiện nay. 

V. CÁC HỌC PHẦN DO BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY

Bộ môn phụ trách 35 học phần trong chương trình đào tạo chuyên ngành Luật Hành chính, Luật Tư pháp và ngành Luật kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ môn tham gia giảng dạy các học phần chung như Pháp luật đại cương và các học phần trong chương trình đào tạo một số ngành của các đơn vị khác trong trường như Khoa Khoa học Chính trị, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Khoa Phát triển Nông thôn…

            Các học phần do Bộ môn phụ trách cụ thể gồm:

+ Nhóm học phần về lý luận, học thuyết pháp lý: 

 • KL051 (Quyền con người – Human Rights); 
 • KL101 (Lý luận về nhà nước và pháp luật 1 - Theory of state and law 1); 
 • KL102 (Lý luận về nhà nước và pháp luật 2 - Theory of state and law 2); 
 • KL113 (Lịch sử nhà nước và pháp luật - History of state and law); 
 • KL233 (Học thuyết pháp lý - Legal Theory); 
 • KL114 (Soạn thảo văn bản pháp luật - Drafting legal documents); 
 • KL115 (Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật - Research Methods for Law);
 • KL116 (Thuật ngữ pháp lý – Tiếng Anh - Legal Terminology in English);

+ Nhóm học phần chuyên sâu về Hiến pháp, Hành chính:

 • KL127 (Luật hành chính - Administrative Law); 
 • KL303 (Luật hành chính 1 - Administrative Law 1); 
 • KL304 (Luật hành chính 2 - Administrative Law 2); 
 • KL378 (Luật hành chính 3 - Administrative Law 3); 
 • KL212 (Luật hành chính các nước - Administrative Law of specific foreign countries); 
 • KL301 (Luật Hiến pháp 1 - Constitutional Law 1); 
 • KL302 (Luật Hiến pháp 2 - Constitutional Law 2); 
 • KL211 (Luật hiến pháp nước ngoài - Constitutional law of specific foreign countries); 
 • KL229 (Luật hiến pháp chuyên sâu - Advanced Constitutional Law); 
 • KL382 (Tổ chức công sở và nhân sự hành chính - Office administration and management of human resources); 
 • KL383 (Quản lý nhà nước về hộ tịch - State management of civil status); 
 • KL421(Các hoạt động hành chính tư pháp - Judicial Administrative Activities); 
 • KL422 (Xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực - Law on Administrative sanctions); 
 • KL419 (Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính - Drafting administrative documents); 

+ Nhóm học phần về đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng và nhà ở:

 • KL210 (Pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng - Law relating to planning and land acquisition); 
 • KL305 (Luật hành chính đô thị - Urban Administrative Law); 
 • KL327 (Luật Đất đai - Land Law); 
 • KL377 (Pháp luật về xây dựng - Law relating to construction); 
 • KL385 (Thủ tục hành chính về nhà đất - Administrative Procedure on House and Land); 
 • KL386 (Pháp luật về nhà ở - Law on housing); 
 • KL418 (Quản lý nhà nước về đô thị và nông thôn - Urban and Rural Management);
 • KL420 (Pháp luật về giá đất - Law on Land price);

+ Nhóm học phần về Thanh tra, khiếu nại, khiếu kiện hành chính:

 • KL353 (Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành chính - Law on the administrative complaint and administrative proceedings); 
 • KL365 (Pháp luật về thanh tra - Law on Inspection); 
 • KL415 (Chuyên đề luật hành chính và tố tụng hành chính); 
 • KL423 (Pháp luật về thanh tra đất đai - Regulations on Land Inspection).

Bên cạnh đó, bộ môn chịu trách nhiệm về nội dung và quản lý học phần KL001 (Pháp luật đại cương - General Law) cho tất cả các ngành học khác của Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

1376136

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn