STT

Họ và tên

Nữ

Trình độ/
học hàm

Chuyên môn được đào tạo

1

Phan Trung Hiền

 

PGS. TS. GVCC

Luật học

2

Diệp Thành Nguyên

 

ThS. GVC

Luật nhân quyền

3

Đinh Thanh Phương

 

ThS. GVC

Luật nhân quyền

4

Huỳnh Thị Sinh Hiền

X

ThS. GVC

Luật thương Mại

5

Võ Duy Nam

 

ThS. GVC

Hành chính công

6

Nguyễn Thị Thanh Xuân

X

ThS

Luật kinh tế

7

Châu Hoàng Thân

 

ThS

Luật hành chính – hiến pháp

8

Huỳnh Thị Cẩm Hồng

X

ThS

Luật hành chính – hiến pháp

9

Lâm Thị Bích Trâm

X

ThS

Luật hành chính – hiến pháp

10

Nguyễn Hữu Lạc

 

ThS

Luật kinh tế

11

Nguyễn Nam Phương

X

ThS

Luật hành chính – hiến pháp

12

Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi

X

ThS

Luật hành chính – hiến pháp

13

Nguyễn Võ  Linh Giang

X

ThS

Luật kinh doanh quốc tế và so sánh

14

Trần Thụy Quốc Thái

X

ThS

Luật kinh tế

15

Trần Vang Phủ

 

ThS

Luật thương mại

16

Võ Nguyễn Nam Trung

 

ThS

Luật kinh tế

17

Võ Thị Phương Uyên

X

ThS

Luật so sánh

Số lượt truy cập

382735

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569