STT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Trình độ/
học hàm

Chuyên môn được đào tạo

1

Phan Trung Hiền

 

Phó Trưởng khoa 

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

Luật học

2

Diệp Thành Nguyên

 

Phó Trưởng khoa 

Thạc sĩ 

Giảng viên chính

Luật nhân quyền

3

Nguyễn Thị Thanh Xuân

X

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ

Luật kinh tế

4

Đinh Thanh Phương

 

Phó Trưởng bộ môn 

Thạc sĩ 

Giảng viên chính

Luật nhân quyền

5

Huỳnh Thị Cẩm Hồng

X

Thư ký 

Thạc sĩ

Luật hành chính – hiến pháp

6

Huỳnh Thị Sinh Hiền

X

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Giảng viên chính

Luật thương Mại

7

Võ Duy Nam

 

Giảng viên 

Thạc sĩ 

Giảng viên chính

Hành chính công

8

Châu Hoàng Thân

 

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật hành chính – hiến pháp

9

Lâm Thị Bích Trâm

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật hành chính – hiến pháp

10

Nguyễn Hữu Lạc

 

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

11

Nguyễn Nam Phương

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật hành chính – hiến pháp

12

Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật hành chính – hiến pháp

13

Nguyễn Võ  Linh Giang

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật kinh doanh quốc tế và so sánh

14

Trần Thụy Quốc Thái

X

 Giảng viên

Thạc sĩ

Luật kinh tế

15

Trần Vang Phủ

 

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật thương mại

16

Võ Nguyễn Nam Trung

 

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật kinh tế

17

Võ Thị Phương Uyên

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật so sánh

Số lượt truy cập

914439

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn