STT

Họ và tên

Nữ

Chức vụ

Trình độ/
học hàm

Chuyên môn được đào tạo

Ghi chú

1

Phan Trung Hiền

 

Trưởng khoa

Bí thư Đảng bộ

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Giảng viên cao cấp

Luật học

 
2

Diệp Thành Nguyên

 

Phó Trưởng khoa 

Thạc sĩ 

Giảng viên chính

Luật so sánh

 
3

Đinh Thanh Phương

 

Phó Bí thư Đảng bộ

Thạc sĩ 

Giảng viên chính

Luật nhân quyền

 

Châu Hoàng Thân

  Trưởng Bộ môn 

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Luật Hiến pháp và luật hành chính

 
7

Huỳnh Thị Sinh Hiền

X

Phó Trưởng Bộ môn 

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Luật thương Mại

 

Nguyễn Nam Phương

 X Thư ký Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ

Giảng viên chính

Luật Hiến pháp và luật hành chính

 
6

Huỳnh Thị Cẩm Hồng

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật hành chính – hiến pháp

 
8

Lâm Thị Bích Trâm

X

Bí thư Đoàn khoa

Thạc sĩ

Luật hành chính – hiến pháp

 
9

Nguyễn Thị Hàng Diễm Mi

X

Giảng viên

Thạc sĩ

Luật hành chính – hiến pháp

 
10

Nguyễn Võ  Linh Giang

X

Giảng viên 

Thạc sĩ, NCS

Luật kinh doanh quốc tế và so sánh

 
11

Trần Vang Phủ

 

Giảng viên 

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Luật kinh tế

 
12

Dư Phước Thoại

 

Phó Bí thư Đoàn khoa

Thạc sĩ

Luật kinh tế

 
13

Võ Thị Phương Uyên

X

Giảng viên 

Thạc sĩ

Luật so sánh

 
14

Nguyễn Đắc Thắng

  Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

Luật kinh tế

 
15

Nguyễn Lan Hương

X Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

Tiến sĩ

Giảng viên chính

Luật học

Sinh hoạt chuyên môn tại BM Luật HC

16

Lâm Bá Khánh Toàn

  Phó Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế

Thạc sĩ, NCS

Luật hành chính – hiến pháp

Sinh hoạt chuyên môn tại BM Luật HC

Số lượt truy cập

1376144

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Số điện thoại: (84-292) 3832 569; Email: kl@ctu.edu.vn