I. Chức năng:
Bộ môn Luật Thương Mại được thành lập với mục tiêu đào tạo đội ngũ Cử nhân Luật có kiến thức chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực Luật Thương Mại và Luật Quốc Tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới.

II. Điều kiện trở thành Sinh viên Luật Thương Mại
Với sự tư vấn của Khoa, sinh viên sẽ tiến hành lựa chọn và đăng ký chuyên ngành ngay từ học kỳ đầu tiên của Khoá học.
Ngoài kiến thức chung của tất cả các ngành luật, sinh viên theo học chuyên ngành Luật Thương Mại sẽ được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật thương mại trong nước và quốc tế. Nội dung đào tạo tập trung vào các môn chủ chốt như Luật thương mại (các loại hình doanh nghiệp, các thủ tục thành lập và phá sản doanh nghiệp), pháp luật về xuất nhập khẩu, luật thương mại quốc tế, luật thuế trong nước và quốc tế, luật tư pháp quốc tế (các quan hệ dân sự, thương mại có yếu tố nước ngoài), v.v…

III. Cơ hội nghề nghiệp:
Cử nhân Luật chuyên ngành Luệt thương mại sẽ có khả năng đảm nhận công việc trong các doanh nghiệp, các đoàn luật sư, cảnh sát kinh tế, các cơ quan thuế ở địa phương, các sở, ban, ngành và các cơ quan nhà nước khác. Nhìn chung, cử nhân Luật thương mại sẽ có cơ hội nghề nghiệp tương đối rộng do có thể đảm nhận công việc cả trong lĩnh vực công cũng như trong các lĩnh vực tư.

IV. Các môn học chính: (xem phần “Đề cương chi tiết học phần” để biết thêm về môn học tại  website www.ctu.edu.vn/CTĐTđại học/khoa Luật/chuyên ngành Luật Thương mại)
Bên cạnh các môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành áp dụng cho tất cả sinh viên luật thuộc tất cả các chuyên ngành, sinh viên Luật thương mại sẽ được tiếp cận sâu hơn đối với các môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành như: Luật thương mại (1,2,3), Luật môi trường, Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế (1,2), Luật thương mại quốc tế chuyên sâu, Luật lao động, Luật tài chính (1,2), Luật ngân hàng, Pháp luật về sở hữu trí tuệ, Luật đất đai, Bảo đảm nghĩa vụ, Pháp luật về cạnh tranh, Pháp luật về bảo hiểm, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu, Pháp luật về đầu tư, Luật thuế trong nước và quốc tế, Luật các tổ chức quốc tế, v.v…

Thông báo

Số lượt truy cập

040988

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569