Cập nhật ngày 05/10/2017
 
Lớp DC1532Q1 Thời gian Địa điểm
1/ Tội phạm học 18h20, 7/10/2017 P.102
Khoa Luật
2/ Luật Ngân hàng  18h20, 7/10/2017
Lớp DC1632P1    
1/ Lịch sử Nhà nước &PL 18h20, 14/10/2017 P.102
Khoa Luật
2/ Luật Hành chính 1 18h20, 14/10/2017

Thông báo mới

Tài liệu học tập

Số lượt truy cập

293201

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569