THÔNG BÁO (xem file đính kèm)

(Liên quan đến Lễ tốt nghiệp, khảo sát việc làm SVTN và mượn Lễ phục tốt nghiệp năm 2018)

 

1. Thời gian Lễ tốt nghiệp năm 2018 Khoa Luật: Chiều 14h00 ngày 19/9/2018 (sinh viên dự Lễ có mặt lúc 13h15)

Địa điểm: Hội trường lớn, khu 2 - ĐHCT

2. Khảo sát việc làm SVTN trực tuyến từ 27/8 đến sáng 19/9/2018 (sinh viên truy cập vào địa chỉ http://ksvl.ctu.edu.vn/)

3. Hướng dân đăng ký mượn Lễ phục:

* Truy cập vào địa chỉ hệ thống (không cần đăng nhập)

* Đăng ký mượn Lễ phục trên hệ thống

* Cung cấp thông tin email ngoài (không phải email của trường) để trả lời câu hỏi trên hệ thống

* Đăng nhập vào email các nhân đã cung cấp trên hệ thống để tải phiếu đăng ký mượn Lễ phục do hệ thống gởi lại và kiểm tra các thông tin trên phiếu

* Sinh viên in phiếu đăng ký mượn Lễ phục trong email hoặc báo mã số trên phiếu đăng ký cho bộ phận phát Lễ phục (Lầu 1 – Hội trường lớn) và nhận Lễ phục

Quản lý sinh viên

Thông báo

Số lượt truy cập

168497

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569