Thông báo: (xem file đính kèm) 

Sinh viên được khen thưởng năm học 2017 - 2018 có tên dưới đây nộp ảnh vinh danh

TT MSSV Họ tên Lớp Chuyên
ngành
Cố vấn học tập
1 B1403387 Lê Thị Ánh Tuyết LK1463A1 Luật HC Cô Lê Phương Thy
2 B1403609 Lâm Hoài Phương LK1463A3 Luật HC Cô Lê Phương Thy
3 B1403783 Trần Nguyễn Ngọc Yến LK1463A4 Luật HC Cô Lê Phương Thy
4 B1403304 Nguyễn Thị Mỹ Huyền LK1464A1 Luật TM Cô Lê Phương Thy
5 B1403427 Trần Thị Ngọc Hân LK1464A2 Luật TM Cô Lê Phương Thy
6 B1403343 Võ Thị Nhi LK1465A1 Luật TP Cô Lê Phương Thy
7 B1403520 Lâm Tường Vi LK1465A2 Luật TP Cô Lê Phương Thy
8 B1403625 Phan Đức Thịnh LK1465A3 Luật TP Cô Lê Phương Thy
9 B1403665 Đào Kiều Diễm LK1465A4 Luật TP Cô Lê Phương Thy
10 C150059 Đoàn Vĩnh Phúc LK1563A1 Luật HC Thầy Võ Nguyễn Nam
Trung
11 B1502959 Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa LK1563A2 Luật HC Cô Nguyễn Lan Hương
12 B1503050 Lê Minh Có LK1563A3 Luật HC Thầy Châu Hoàng Thân
13 B1502807 Nguyễn Thị Kim Anh LK1564A1 Luật TM Cô Võ Thị Bảo Trâm
14 B1503141 Lê Thị Diễm Hương LK1564A2 Luật TM Cô Nguyễn Thị Hoa Cúc
15 B1500364 Lê Thị Thùy Yên LK1565A1 Luật TP Cô Nguyễn Thu Hương
16 B1503019 Nguyễn Ngọc Anh LK1565A2 Luật TP Thầy Nguyễn Chí Hiếu
17 B1503088 Phan Thị Huỳnh Như LK1565A3 Luật TP Cô Mạc Giáng Châu
18 B1602164 Dương Tú Khuyên LK1663A1 Luật HC Cô Huỳnh Thị Cẩm Hồng
19 B1602321 Hồ Thị Thúy Vi LK1663A2 Luật HC Thầy Trần Vang Phú
20 B1602327 Nguyễn Ngọc Anh LK1663A3 Luật HC Cô Trần Thụy Quốc Thái
21 B1602392 Nguyễn Hồng Thiên Thanh LK1664A1 Luật TM Thầy Kim Oanh Na
22 B1602506 Nguyễn Thị Ngọc Trinh LK1664A2 Luật TM Thầy Đoàn Nguyễn Phú
Cường
23 B1602161 Nguyễn Thị Kim Hương LK1665A1 Luật TP Cô Huỳnh Thị Trúc Giang
24 B1602265 Trần Thị Diệu Linh LK1665A2 Luật TP Thầy Trương Thanh Hùng
25 B1602397 Trương Thị Thu Thảo LK1665A3 Luật TP Thầy Nguyễn Văn Tròn
26 B1702129 Võ Quốc Cường LK1763A1 Luật HC Cô Lâm Thị Bích Trâm
27 B1702210 Phạm Thị Diệu  LK1763A2 Luật HC Cô Võ Thị Phương Uyên
28 B1702014 Nguyễn Thị Bích Quyên LK1764A1 Luật TM Cô Võ Hoàng Yến
29 B1702228 Lê Thanh Lâm LK1764A2 Luật TM Thầy Võ Hoàng Tâm
30 B1702166 Huỳnh Thị Huỳnh Như LK1765A1 Luật TP Cô Trần Hồng Ca
31 B1702236 Nguyễn Lê Kin Ngân LK1765A2 Luật TP Cô Cao Thanh Thùy

Thông báo

Số lượt truy cập

269993

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569