KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1.       

Các đơn vị nhập dữ liệu tham gia hoạt động

Hạn cuối 15/12/2017

2.       

Thời gian tổng hợp dữ liệu của Khoa

16/12 → 19/12/2017

3.       

SV tự đánh giá

20/12 → 31/12/2017

4.       

CVHT đánh giá

25/12/2017→05/01/2018

5.       

Thời gian SV phản hồi

06/01→15/01/2018

6.       

Quyết định công nhận điểm rèn luyện

16/01/2018

Thông báo

Số lượt truy cập

076555

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569