Thời gian: 18h30 tối ngày 14/9/2017
Địa điểm: Hội trường lớn khu 2 - ĐHCT
Chỗ ngồi:
Luật 1: Dãy B26 đến E44 (Bên phải từ cửa hội trường)
Luật 2: Dãy F02 đến I42 (Bên phải từ cửa hội trường)
Luật 3: Dãy B25 đến E43 (Bên trái từ cửa hội trường)
Luật 4: Dãy F01 đến F41 (Bên trái từ cửa hội trường)
Lưu ý: Khoa sẽ điểm danh sinh viên vào đầu giờ, phiếu điểm danh phát ngay cửa hội trường và thu vào cuối giờ tại đây.
Trang phục: Trang phục học đường.
Đề nghị Ban cán sự lớp lưu ý nhắc nhở các thành viên trong lớp đến đúng giờ theo quy định, trang phục chỉnh tề
Khi có lệnh điều tiết lên sân khấu, lớp trưởng của mỗi lớp sẽ là người dânn đầu lớp mình bước lên ra mắt từ cánh phải sân khấu, khi cuống thì xuống cánh trái sân khấu.

Thông báo

Số lượt truy cập

076550

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569