Thông báo

- Lịch học môn Khoa học điều tra hình sự, Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau:

- Thời gian: ngày 31/10/2020; 01/11/2020 và 15/11/2020.

- Địa điểm: Phòng Hội trường Khoa Luật

- Sáng bắt đầu 7h30 chiều 13h30

- Lịch học môn Nghiệp vụ tòa án, Học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 như sau:

- Thời gian: ngày 07 và 08/11/2020; và 21/11/2020.

- Địa điểm: Phòng Hội trường Khoa Luật

- Sáng bắt đầu 7h30 chiều 13h30

Thông báo mới

Tài liệu học tập

Số lượt truy cập

303232

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569