THÔNG BÁO

(Về việc tăng chỉ tiêu LVTN học kỳ 2 năm học 2019-2020)

 

Khoa thông báo đến tất cả sinh viên, ngày 17/12/2019 sẽ có thông báo mới về việc tăng chỉ tiêu LVTN học kỳ 2 năm học 2019-2020 (sau khi kết thúc đăng ký học phần ngày 16/12/2019).

Sinh viên chưa có Giảng viên hướng dẫn an tâm theo tinh thần thông báo trên.

 

Giáo vụ Khoa

Thông báo

Số lượt truy cập

269980

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569