THÔNG BÁO

V/v KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2019-2020

DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA CŨ, SINH VIÊN BẰNG 2, LIÊN THÔNG,

 SINH VIÊN NGOÀI TIẾN ĐỘ

 

Buổi Ngày tháng Nội dung sinh hoạt Thành phần tham dự Địa điểm Ghi chú
Sáng 7h30

Thứ bảy

03/ 8/2019
Theo thông báo chung của Trường

- Đại diện Đảng bộ, Lãnh đạo Khoa, Cố vấn học tập các lớp khóa cũ, Đoàn Thanh niên, Giáo vụ, Quản lý sinh viên, Thư  viện.

-Tất cả sinh viên khóa cũ, sinh viên bằng 2, liên thông và SV ngoài tiến độ
Hội trường lớn khu 2 - ĐHCT  

Khoa Luật chịu trách nhiệm sinh hoạt.

Cố vấn học tập, Quản lý sinh viên và Ban cán sự các lớp chịu trách nhiệm nhắc nhở sinh viên tham dự đầy đủ, quản lý sỉ số, trật tự và tổ chức điểm danh bằng  phiếu vào đầu buổi, thu phiếu vào cuối buổi sinh hoạt.

Sinh viên lưu ý xem thông báo về kế hoạch lao động chung của Đoàn Khoa.

*ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH XÉT CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 (2019-2020), ĐỀ NGHỊ SINH VIÊN CÁC KHÓA THỰC HIỆN TỐT TẤT CẢ NHỮNG NỘI DUNG THEO THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU NĂM NHƯ TRÊN.

 QUẢN LÝ SINH VIÊN

Thông báo

Số lượt truy cập

269962

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569