Công ty MBAMC - Công ty thành viên, 100% vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội, được thành lập từ năm 2001 đến nay với 03 hoạt động kinh doanh lõi là Thẩm định Tài sản, Xử lý nợ, Quản lý và Khai thác Tài sản đảm bảo.

Phòng Tổ chức nhân sự – Công ty Quản lý nợ và Khai thác Tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội, cần tuyển dụng các vị trí như sau:

 

Chuyên Viên Xử Lý Nợ tại các địa bàn

1. Chuyên viên Xử lý nợ (làm việc tại Cần Thơ)

http://www.mbamc.com.vn/index.php/tuyen-dung/chuyen-mon-nghiep-vu/726-chuya-n-via-n-xa-la-na-la-m-via-c-ta-i-ca-n-th

2. Chuyên viên Xử lý nợ (Mảng Thu giữ và XLTS, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh)

http://www.mbamc.com.vn/index.php/tuyen-dung/chuyen-mon-nghiep-vu/725-chuya-n-via-n-xa-la-na-ma-ng-ta-tung-la-m-via-c-ta-i-tp-ha-cha-minh

3. Chuyên viên Xử lý nợ (Mảng Tố tụng, làm việc Đà Nẵng)

http://www.mbamc.com.vn/index.php/tuyen-dung/chuyen-mon-nghiep-vu/724-chuya-n-via-n-xa-la-na-ma-ng-ta-ta-ng-la-m-via-c-a-na-ng

 

 

Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản tại các địa bàn

1. Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Bình Dương, Bình Phước

http://mbamc.com.vn/index.php/tuyen-dung/chuyen-mon-nghiep-vu/686-chuya-n-via-n-tha-m-a-nh-ta-i-sa-n-ba-nh-d-ng-ba-nh-ph-a-c

2. Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Quảng Nam, Quảng Trị

http://mbamc.com.vn/index.php/tuyen-dung/chuyen-mon-nghiep-vu/688-chuya-n-via-n-tha-m-a-nh-ta-i-sa-n-qua-ng-nam-qua-ng-tra

3. Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Đồng Tháp, Bến Tre

http://mbamc.com.vn/index.php/tuyen-dung/chuyen-mon-nghiep-vu/729-chuya-n-via-n-tha-m-a-nh-ta-i-sa-n-a-ng-tha-p-ba-n-tre

4. Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản - Nam Định, Hòa Bình, Lào Cai

http://mbamc.com.vn/index.php/tuyen-dung/chuyen-mon-nghiep-vu/728-chuya-n-via-n-tha-m-a-nh-ta-i-sa-n-nam-a-nh-ha-a-ba-nh-la-o-cai

5. Thực tập/ Tập nghề Thẩm định tài sản

http://mbamc.com.vn/index.php/tuyen-dung/nhan-vien-thoi-vu/731-tha-c-ta-p-ta-p-ngha-tha-m-a-nh-ta-i-sa-n

- Xem thông báo (Mobifone)
- Xem thông báo (Học viện Chính trị khu vực II)
- Thông báo tuyển dụng của Trung tâm Công nghệ Phần mềm

Thông báo

Số lượt truy cập

227825

 KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (84-292) 3832 569