THÔNG TIN CHUNG » Giới Thiệu
Giới Thiệu Khoa Luật
Cập nhật ngày 03/10/2014
Khoa Luật được thành lập vào tháng hai năm 2000 trên cơ sở phát triển từ Bộ môn Luật được thành lập vào tháng chín năm 1998. Khoa Luật giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cử nhân Luật cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Khoa cũng thực hiện hình thức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức đương nhiệm một số tỉnh. Trong tương lai gần, Khoa sẽ đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ Thạc sĩ Luật. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được Khoa rất quan tâm.
Khoa Luật gồm có ba Bộ môn trực thuộc:
  • Bộ môn Luật Hành chính
  • Bộ môn Luật Tư pháp
  • Bộ môn Luật Thương mại
Khoa đào tạo nguồn nhân lực trình độ Cử nhân Luật theo bốn chuyên ngành gồm:
  • Ngành Luật Hành chính
  • Ngành Luật Tư pháp
  • Ngành Luật Thương mại
  • Ngành Luật học
Hàng năm Khoa tuyển khoảng 250 sinh viên đào tạo hệ chính quy học tại Trường Đại học Cần Thơ và khoảng 250 sinh viên đào tạo hệ không chính quy học tại các Trường Cao đẳng Cộng đồng hoặc tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên của các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long .
Khoa có mối quan hệ hợp tác quốc tế truyền thống với các Trường Đại học của các nước Hà Lan, Pháp, Anh, Campuchia, Nhật Bản, Canada, Mỹ, v.v...