VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Thống kê giảng viên nhận hướng dẫn luận văn - sinh viên VLVH
Cập nhật ngày 19/08/2016
BẢNG THỐNG KÊ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN
HỌC KỲ 1,  NĂM HỌC 2016- 2017
             
X: giảng viên đã nhận đủ số sinh viên.
       
  (Xem Bảng diễn giải nhóm ở phía dưới)          
TT
HỌ VÀ TÊN
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5
1
Phan Trung Hiền
X
X
X
X
X
2
Lê Thị Nguyệt Châu
 
 
 
X
X
3
Phạm Văn Beo
X
X
X
X
X
4
Cao Nhất Linh
X
1
X
X
X
5
Nguyễn Lan Hương
X
X
X
X
X
6
Võ Duy Nam
X
X
X
5
X
7
Diệp Thành Nguyên
X
X
X
X
X
8
Nguyễn Thị Thanh Xuân
X
X
6
X
X
9
Đinh Thanh Phương
X
X
X
X
X
10
Tăng Thanh Phương
X
X
X
X
X
11
Phạm Mai Phương
X
1
X
X
X
12
Kim Oanh Na
X
2
X
X
X
13
Thạch Huôn
X
9
X
X
X
14
Lê Huỳnh Phương Chinh
X
X
X
X
2
15
Nguyễn Mai Hân
X
X
X
X
X
16
Huỳnh Thị Sinh Hiền
X
3
X
X
X
17
Mạc Giáng Châu
X
X
X
X
X
18
Dương Văn Học
X
X
X
X
X
19
Trương Thanh Hùng
X
X
X
X
X
20
Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
X
X
X
X
X
21
Bùi Thị Mỹ Hương
X
X
X
X
X
22
Võ Hoàng Yến
X
X
X
X
X
23
Nguyễn Phan Khôi
X
X
X
X
X
24
Huỳnh Thị Trúc Giang
X
X
X
X
X
25
Nguyễn Chí Hiếu
X
X
X
X
X
26
Trần Hồng Ca
X
X
X
X
X
27
Nguyễn Tống Ngọc Như
2
X
X
X
X
28
Nguyễn Huỳnh Anh
X
X
X
X
X
29
Võ Thị Bảo Trâm
X
X
2
X
X
30
Trần Thụy Quốc Thái
X
1
1
X
X
31
Nguyễn Thị Mỹ Linh
X
X
X
X
X
32
Châu Hoàng Thân
X
X
X
X
X
33
Võ Nguyễn Nam Trung
X
X
X
X
X
34
Nguyễn Văn Tròn
X
X
X
X
X
35
Nguyễn Văn Khuê
X
X
X
X
X
36
Võ Nguyên Hoàng Phúc
X
X
X
X
X
37
Đoàn Nguyễn Phú Cường
X
X
X
X
3
38
Nguyễn Hữu Lạc
X
X
X
X
X
39
Trần Vang Phủ
X
3
2
X
X
40
Cao Thanh Thùy
X
X
X
X
X
41
Võ Hoàng Tâm
X
X
X
X
X
42
Ngụy Ngọc Anh
1
X
X
X
1
43
Nguyễn Thị HoaCúc
X
X
X
X
X
 
 
CÁC LỚP THUỘC NHÓM NHƯ SAU:
CP1432Q1 (B2-Châu Phú-AG)
DG1432Q1 (B2-ĐH Tiền Giang)
KG1232N1 (CĐCĐ KG)
KG1232N2 (CĐCĐ KG)
 Nhóm 1 (CP-AG, TG, KG)
 
CD1432Q1 (B2-CĐCĐ ĐT)
CD1232M1 (CĐCĐ ĐT)
CD1232M2 (CĐCĐ ĐT)
 Nhóm 2 (Đồng Tháp)
 
VL1432Q1 (B2-CĐCĐ VL)
VL1232N1 (CĐCĐ VL)
VL1232N2 (CĐCĐ VL)
TV1232M1 (ĐH TV)
 Nhóm 3 (VL & TV)
 
ST1432Q1 (B2-CĐCĐ ST)
CB1232N1 (ĐH BL)
CB1232N2 (ĐH BL)
GC1432Q1 (TT GDTX CM)
 Nhóm 4 (ST, BL, CM)
 
DC1232N1 (ĐHCT)
DC1432Q1 (B2-ĐHCT)
CT1432Q1 (B2-ĐH KTCN CT)
CT1232N1 (ĐH KTCN CT)
CT1232N2 (ĐH KTCN CT)
Nhóm 5 (Cần Thơ)
Các bài viết khác