VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Thông báo mở lớp học phần Thuật ngữ pháp lý và Pháp luật cạnh tranh
Cập nhật ngày 27/10/2015

Thông báo mở lớp học phần Thuật ngữ pháp lý và Pháp luật cạnh tranh

Nhằm tạo điêu kiện cho sinh viên ngành Luật hệ Vừa làm vừa học còn nợ 2 học phần Thuật ngữ pháp lí và Pháp luật cạnh tranh hoàn thành chương trình học.

Khoa Luật - Trường Đại học Cân Thơ  thông báo tổ chức giảng dạy 2 học phần tại Khoa Luật

Thời gian giảng dạy:  từ ngày 25 đến 28/11/2015 (cô Mai Hân).

Sinh viên có nhu cầu đến TT. Liên kết đào tạo - Trường Đại học Cân Thơ làm thủ tục đăng kí trước ngày bắt đầu tổ chức giảng dạy.
Các bài viết khác