VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Thời khóa biểu học kỳ Hè, 2015-2016 (VLVH). Cập nhật 26/5/2016
Cập nhật ngày 26/05/2016
ĐVLK
Thời gian dạy
CĐCĐ Vĩnh Long
 
- Luật đất đai
11-14/7/2016
- Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
02, 03, 04/6/2016
- Luật so sánh
20-21-22/6/2016
CĐCĐ Cà Mau
 
- Hiến pháp 2
16, 17, 18/6/2016
- Hành chính 3
8 - 10/6/2016
- Lý luậnNN&PL2
26, 27, 28/5/2016
- Soạn thảo VB
2/6 đến 4/6
- Luật tài chính NN
21-25/6/2016
- Hành chính 2
15-17/6
TT.GDTX An Giang
 
-Soan Thảo Văn Bản
12/7 -14/7/2016
-Luật hiến pháp 2
01/06 -03/06
-Luật đất đai
18/7 - 21/7/2016
- Luật hình sự phần riêng
13, 14, 15/6
-Luật Lao động
 từ 11/7 đến 14/7/2016
CĐCĐ Kiên Giang
 
Luật hiến pháp 1
26, 27, 28/5/2016
Soạn thảo VB
06/7 - 08/7/2016
Lý luậnNN&PL1
01 đến 03/ 6/2016
Lý luậnNN&PL2
03 đến 05/ 6/2016
Hành chính 1
07 đến 09/6/2016
Hành chính 2
22 đến 24/6/2016
Luật hình sự phần riêng
10, 11, 12/6
Luật hành chính đô thị
 13/6/2016 - 15/6/2016
CĐCĐ Đồng Tháp
 
- Luật đất đai
23/5-26/5
- Luật hình sự phần chung
6, 7, 8/6
ĐHCT
 
- Phương pháp nghiên cứu KH-Luật
07 đến 09/ 6/2016 (phòng học tại Khoa Luật)
- Luật tài chính NN
16 -17/7; 23-24/7
Các bài viết khác