VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
V/v sinh viên VLVH đăng ký học Luật dân sự La Mã
Cập nhật ngày 06/07/2016
Sinh viên VLVH các khóa cũ (từ Luật 2009 trở về trước) đăng ký học Luật dân sự La Mã chung với chính quy;
Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm liên kết đào tạo - ĐHCT.
Các bài viết khác