VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Sinh viên lớp bằng 2- DC1232Q1 nhận bằng tốt nghiệp
Cập nhật ngày 19/11/2015
Sinh viên lớp bằng 2- DC1232Q1 (học tại Trường Đại học Cần Thơ)  đến Văn phòng nhận quyết định, bảng điểm và bằng tốt nghiệp (gặp thầy Sơn)
(mang theo thẻ sinh viên và giấy CMND)
Các bài viết khác