VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Môn Luật an sinh xã hội - Hệ VLVH
Cập nhật ngày 21/11/2016
Sinh viên các khóa Luật 2013 trở về trước còn nợ môn Luật an sinh xã hội, đăng ký học lại với thầy Nguyễn Kim Sơn;
 
-Sinh viên ở các tỉnh gửi Phiếu đăng ký đến Văn phòng Khoa Luật (hoặc gửi đến TT.Liên kết đào tạo);
-Sinh viên ở Tp.Cần Thơ có thể đến gặp trực tiếp ở Văn phòng Khoa (giờ làm việc)
 
Khi đủ số lượng mở lớp, sẽ thông báo lịch học trên website Khoa Luật.
Các bài viết khác