VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Lớp VLVH-Bằng 2 tại Trường ĐHCT nhận QĐ và Giấy CN tốt nghiệp
Cập nhật ngày 28/10/2015
Sinh viên Lớp VLVH-Bằng 2 tại Trường ĐHCT (DC1232Q1), tốt nghiệp lần 1, theo QĐ số 3314, ngày 17/9/2015, đến Văn phòng Khoa Luật nhận QĐ và Giấy CN tốt nghiệp (gặp thầy Nguyễn Kim Sơn)
Các bài viết khác