VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Lịch học các môn được mở trong học kỳ Hè năm học 2013-2014
Cập nhật ngày 03/12/2014
Khoa Luật trường Đại học Cần Thông thông báo lịch học các môn được mở trong học kỳ Hè năm học 2013-2014 (hệ Vừa làm vừa học).
 
Các bài viết khác