VỪA LÀM VỪA HỌC » Thông báo
Các lớp VLVH thực hiện Luận văn tốt nghiệp, HK1 2016-2017
Cập nhật ngày 12/08/2016
 
Các lớp VLVH thực hiện Luận văn tốt nghiệp trong HK1, 2016-2017;
Sinh viên liên hệ với người quản lý tại đơn vị để xem thông tin chi tiết.
Chú ý: Sinh viên tự liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo lĩnh vực mà sinh viên định thực hiện luận văn (các thông tin về Lĩnh vực hướng dẫn, địa chỉ email, số điện thoại có trong Danh sách giảng viên hướng dẫn)
Sinh viên liên hệ với giảng viên không được thì liên hệ với giáo vụ- Thầy Nguyễn Kim Sơn: kimson@ctu.edu.vn
 
CÁC LỚP BẰNG 2- 2014Đ1
TT Lớp
1 CP1432Q1
2 CT1432Q1
3 DC1432Q1
4 DG1432Q1
5 GC1432Q1
6 CD1432Q1
7 ST1432Q1
8 VL1432Q1
   
CÁC LỚP VLVH 2012
TT Lớp
1 CD1232M1
2 CD1232M2
3 VL1232N1
4 VL1232N2
5 TV1232M1
6 KG1232N1
7 KG1232N2
8 DC1232N1
9 CB1232N1
10 CB1232N2
11 CT1232N1
12 CT1232N2
Các bài viết khác