ĐÀO TẠO TỪ XA » TB-Từ xa
Sơ đồ chỗ ngồi của các tân Cử nhân Luật dự lễ trao bằng tốt nghiệp Hệ VLVH và Từ xa ngày 01/10/2016
Cập nhật ngày 30/09/2016
 
STT MSSV Họ và Tên Lớp Hướng Dãy ghế Số ghế
1 CT1132X246 Lý Thị Thu Thảo DC1132X1 Bên Trái L 1
2 DC1132X008 Huỳnh Văn Đức DC1132X1 Bên Trái L 3
3 DC1132X013 Thái Trung Hưng DC1132X1 Bên Trái L 5
4 DC1132X019 Lý Thị Thùy Linh DC1132X1 Bên Trái L 7
5 DC1132X052 Nguyễn Thị Hoàng Lâm DC1132X1 Bên Trái L 9
6 DC1132X065 Lai Nguyễn Hoàng Yến DC1132X1 Bên Trái L 11
7 DC1132X087 Triệu Thị Thùy Trang DC1132X1 Bên Trái L 13
8 DC1132X097 Trần Quốc Kỳ DC1132X1 Bên Trái L 15
9 DC1132X099 Nguyễn Thành Trực DC1132X1 Bên Trái L 17
10 DC1132X101 Trần Thanh Nghi DC1132X1 Bên Trái L 19
11 DC1132X103 Nguyễn Xuân Trang DC1132X1 Bên Trái L 21
12 DC1232X004 Nguyễn Thị Ngọc Diệu DC1232X1 Bên Trái L 23
13 DC1232X010 Võ Thị Ngọc Giàu DC1232X1 Bên Trái L 25
14 DC1232X021 Trần Quang Nghiêm DC1232X1 Bên Trái L 27
15 DC1232X022 Ngô Văn Nâu DC1232X1 Bên Trái L 29
16 DC1232X025 Nguyễn Văn Quốc DC1232X1 Bên Trái L 31
17 DC1232X030 Phan Thị Hồng Thắm DC1232X1 Bên Trái L 33
18 DC1232X032 Huỳnh Thị Phương Thủy DC1232X1 Bên Trái L 35
19 DC1232X048 Lê Trường Giang DC1232X1 Bên Trái L 37
20 DC1232X051 Nguyễn Văn Lợi DC1232X1 Bên Trái M 1
21 DC1232X066 Dương Tuyết Phương DC1232X1 Bên Trái M 3
22 DC1232X106 Trương Lê Thuy DC1232X1 Bên Trái M 5
23 DC1332X101 Nguyễn Xuân Bền DC1332X2 Bên Trái M 7
24 DC1332X103 Trần Thanh Bình DC1332X2 Bên Trái M 9
25 DC1332X104 Nguyễn Thị Minh Châu DC1332X2 Bên Trái M 11
26 DC1332X107 Phan Khánh Duy DC1332X2 Bên Trái M 13
27 DC1332X108 Giang Thị Ánh Dương DC1332X2 Bên Trái M 15
28 DC1332X109 Đoàn Ngọc Đầy DC1332X2 Bên Trái M 17
29 DC1332X119 Lê Túy Nguyệt DC1332X2 Bên Trái M 19
30 DC1332X121 Phạm Kim Ngân DC1332X2 Bên Trái M 21
31 DC1332X129 Lương Thái Thành DC1332X2 Bên Trái M 23
32 DC1332X135 Lê Hoàng Yến DC1332X2 Bên Trái M 25
33 DC1332X139 Mai Như Ý DC1332X2 Bên Trái M 27
34 DC1332X141 Nguyễn Quốc Kiên DC1332X2 Bên Trái M 29
35 DC1332X142 Huỳnh Hữu Lộc DC1332X2 Bên Trái M 31
36 DC1332X143 Trần Thị Huỳnh Như DC1332X2 Bên Trái M 33
37 DC1332X144 Trần Thị Ngọc Ny DC1332X2 Bên Trái M 35
38 DC1332X145 Nguyễn Văn Hoài Thanh DC1332X2 Bên Trái M 37
39 DC1332X147 Lê Thị Thủy Tiên DC1332X2 Bên Trái N 1
40 DC1332X148 Lê Như Ý DC1332X2 Bên Trái N 3
41 DC1332X154 Nguyễn Thị Tố Quyên DC1332X2 Bên Trái N 5
42 DC1332X158 Trần Thị Thu DC1332X2 Bên Trái N 7
43 DC1332X160 Bùi Ngọc Tính DC1332X2 Bên Trái N 9
44 DC1332X161 Dương Thanh Triều DC1332X2 Bên Trái N 11
45 DC1332X162 Đỗ Trần Xil DC1332X2 Bên Trái N 13
46 DC1332X166 Nguyễn Thị Thanh Tâm DC1332X2 Bên Trái N 15
47 DC1332X169 Trần Ngọc Tuyền DC1332X2 Bên Trái N 17
48 DC1332X124 Nguyễn Thành Nhân DC1332X2 Bên Trái N 19
Các bài viết khác