ĐÀO TẠO TỪ XA » TB-Từ xa
Phòng thi và Phòng học Lớp Từ xa tại Trường ĐHCT ngày 12/4/2015
Cập nhật ngày 09/04/2015
Phòng thi và học Lớp Từ xa tại Trường ĐHCT ngày 12/4/2015
 
Phòng thi và Phòng học Lớp Từ xa tại Trường Đại học Cần Thơ ngày 12/4/2015
 
1/ Sáng ngày 12/4/2015, tại Phòng 107/C1 (Lớp DC1132X1)
Ca 1:  Công pháp quốc tế
Ca 2:  Quản lý nhà nước về hộ tịch
3/ Chiều ngày 12/4/2015, tại Phòng 107/C1 (Lớp DC1332X1 và DC1332X2)
Ca 1:   Luật thương mại
Ca 2:   Luật đất đai

4) Phòng học lớp DC1232X1 ngày 11-12/4/2015: P.115/A3

 Tư pháp quốc tế

Các bài viết khác