ĐÀO TẠO TỪ XA » TB-Từ xa
Phòng thi và học Lớp Từ xa tại Trường ĐHCT ngày 04-05/4/2015
Cập nhật ngày 03/04/2015
Phòng thi và Phòng học Lớp Từ xa tại Trường Đại học Cần Thơ ngày 04/4/2015 và 05/4/2015
 
1/ Chiều ngày 04/4/2015,  tại Phòng 112/A3 (Lớp DC1332X1)
Ca 1:  Luật môi trường
Ca 2:  Luật hành chính 3
2/ Sáng ngày 05/4/2015, tại Phòng 206/C1 (Lớp DC1132X1)
Ca 1: Tổ chức công sở & nhân sự HC
Ca 2:  Tư pháp quốc tế
3/ Chiều ngày 05/4/2015, tại Phòng 206/C1 (Lớp DC1332X2)
Ca 1:  Luật môi trường
Ca 2:   Luật an sinh xã hội

4) Phòng học lớp DC1232X1 ngày 05/4/2015: P.115/A3

 Sáng, chiều: Tổ chức công sở & nhân sự HC

Lớp học môn này dời lại, sẽ thông báo cụ thể sau.

Các bài viết khác