ĐÀO TẠO TỪ XA » TB-Từ xa
Phòng thi Lớp Từ xa ngày 28-29/3/2015
Cập nhật ngày 24/03/2015
Lớp DC1332X1 thi chiều ngày 28/3/2015 tại P.112/A3
Lớp DC1132X1 sáng ngày 29/3/2015 tại P.206/C1
Lớp DC1332X2 chiều ngày 29/3/2015 tại P.206/C1
Các bài viết khác