ĐÀO TẠO TỪ XA » TB-Từ xa
Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ Từ xa và hệ Vừa làm vừa học
Cập nhật ngày 31/08/2016
Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ Từ xa và hệ Vừa làm vừa học được tổ chức trang trọng vào lúc 8h00 ngày 01 tháng 10 năm 2016;
Địa điểm: Hội trường lớn - Khu 2, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Sinh viên các lớp Từ xa và Vừa làm vừa học (học tại Trường ĐHCT) đăng ký dự lễ: đến Văn phòng Khoa Luật, gặp thầy Nguyễn Kim Sơn;
Thời hạn đăng ký: đến ngày 15/9/2016
Các bài viết khác