SAU ĐẠI HỌC » Thông báo
Thông báo về việc đăng ký bảo vệ luận văn đợt 3 năm 2017
Cập nhật ngày 06/07/2017
Thông báo
(V/v bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 3 năm 2017)
 
- Ngày 06-07/7:  Học viên gửi email đăng ký bảo vệ luận văn.
- Ngày 24/7: Học viên gửi Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn
- Ngày 01/8: Nộp luận văn chính thức cho Văn phòng Khoa Luật (5 quyển đóng bìa kiếng) và 01 file word (không nén) chứa nội dung luận văn qua email htmloan@ctu.edu.vn
 
 
Lưu ý:
       -     Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn của học viên được để trong túi đựng hồ sơ bao gồm:
·        Giấy đăng ký bảo vệ luận văn
·        01 bản tóm tắt quá trình học tập công tác và nghiên cứu khoa học
·        01 bản nhận xét đồng ý cho bảo vệ của cán bộ hướng dẫn khoa học
·        Chứng chỉ triết học: 02 bản photo công chứng.
·        Chứng chỉ ngoại ngữ: 02 bản photo công chứng
·        Hồ sơ điều chỉnh đối với đề tài (nếu có)
- Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn của Trường, Văn phòng Khoa sẽ thông báo lịch bảo vệ luận văn cụ thể cho học viên
Các bài viết khác